Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ecuador (ECU)

Flag ECU
SốGiảiCập nhật
1Torneo Serie "C" Escuela nacional (Cesar Ruiz) 71 ngày 3 giờ
2TORNEO BLITZ AGOSTO 2 71 ngày 9 giờ
317 MO TORNEO BLITZ LA BOTA 2019 72 ngày 2 giờ
4Torneo Rapido Copa Ex Alumnos " Colegio Aguirre Abad " 2019 INFO 0982702825 72 ngày 4 giờ
52do TORNEO BLITZ C.C CITYMALL 2019 72 ngày 11 giờ
6TORNEO INTERNO ESPOL 2019 75 ngày 7 giờ
7TORNEO VACACIONAL DE AJEDREZ FDI 75 ngày 10 giờ
8Torneo Vacaciones Serie A Escuela Nacional (Cesar Ruiz) 76 ngày 3 giờ
9Torneo Vacaciones Serie B Escuela Nacional (Cesar Ruiz) 77 ngày 4 giờ
10XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U16-F 78 ngày 1 giờ
11XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U14-F 78 ngày 1 giờ
12XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U10-F 78 ngày 1 giờ
13Torneo vacaciones III Serie C (Escuela Nacional) Cesar Ruiz 78 ngày 5 giờ
14XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U12-F 79 ngày
15XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U12-A 79 ngày 1 giờ
16XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U10-A 79 ngày 1 giờ
17XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U08-F 79 ngày 1 giờ
18XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U08-A 79 ngày 1 giờ
1916 TO TORNEO DE BLITZ LA BOTA 2019 79 ngày 2 giờ
20XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U-18 F 79 ngày 7 giờ
21XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U18-A 79 ngày 7 giờ
22XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U16-A 79 ngày 7 giờ
23XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U16-F 79 ngày 7 giờ
24XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 blitz CATEGORIA U14-F 79 ngày 7 giờ
25XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U14-A 79 ngày 7 giờ
261ER TORNEO DE AJEDREZ BLITZ C.C CITYMALL 2019 80 ngày 1 giờ
27XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U18-F 80 ngày 7 giờ
28XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U14-A 80 ngày 8 giờ
29XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U12-F 80 ngày 8 giờ
30XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U12-A 80 ngày 8 giờ
31XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U18-A 80 ngày 8 giờ
32XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U08-A 80 ngày 8 giờ
33XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U08-F 80 ngày 8 giờ
34XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U16-A 80 ngày 8 giờ
35XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 CATEGORIA U10-A 80 ngày 8 giờ
36XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U10-F 83 ngày 11 giờ
37XXX FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 BLITZ CATEGORIA U-18 F 84 ngày 3 giờ
38Torneo Vacaciones Serie A 84 ngày 16 giờ
39Torneo Vacaciones serie "C" Escuela Nacional Cesar Ruiz 85 ngày 4 giờ
40Torneo Vacaciones I serie C Escuela Nacional (Cesar Ruiz) 92 ngày 1 giờ
41Torneo Vacaciones I Escuela nacional (Cesar Ruiz) 92 ngày 1 giờ
4214 to TORNEO DE BLITZ LA BOTA 2019 93 ngày 2 giờ
43COPA COLEGIO AMERICANO 2019 CATEGORIA U-12 93 ngày 5 giờ
44COPA COLEGIO AMERICANO 2019 CATEGORIA U-16 93 ngày 5 giờ
45COPA COLEGIO AMERICANO 2019 CATEGORIA U-08 93 ngày 5 giờ
46COPA COLEGIO AMERICANO 2019 CATEGORIA U-10 93 ngày 5 giờ
47TORNEO INTERNO ESPOL 2019 94 ngày 3 giờ
48II CAMPEONATO DE AJEDREZ OPEN CIUDAD DE PINAS 2019 96 ngày 3 giờ
49II CAMPEONATO DE AJEDREZ OPEN CIUDAD DE PINAS 2019 SUB 14 96 ngày 4 giờ
50Inter Cantonales de Ajedrez 2019, Varones 96 ngày 9 giờ