Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1Xtracon Chess Open 2019 107 ngày 7 giờ
2Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2019 110 ngày 8 giờ
3Copenhagen Chess Challenge 2019 177 ngày 3 giờ
4G5 2 DM 2019 205 ngày 6 giờ
5G7 DM 2019 205 ngày 8 giờ
6G7 DM 2019 205 ngày 8 giờ
7G7 DM 2019 205 ngày 8 giờ
8Kandidatklassen DM 2019 205 ngày 8 giờ
9Kort Påske 2 DM 2019 206 ngày 3 giờ
10Veteran DM 2019 206 ngày 4 giờ
11Kort Påske 2 DM 2019 206 ngày 7 giờ
12Kort Påske 2 DM 2019 206 ngày 8 giờ
13Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2019 206 ngày 8 giờ
14G5 1 DM 2019 209 ngày 4 giờ
15Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2019 211 ngày 1 giờ
16Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2019 211 ngày 3 giờ
17Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2019 211 ngày 3 giờ
18Larsen Memorial 2018 389 ngày 6 giờ
19Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2018 469 ngày 1 giờ
20Xtracon Chess Open 2018 471 ngày 1 giờ
21Copenhagen Chess Challenge 2018 562 ngày 3 giờ
22Fynsmesterskabet 2018 584 ngày 6 giờ
23Kandidatklassen DM 2018 589 ngày 8 giờ
24G7 Gruppe 2 589 ngày 9 giờ
25Veteran 589 ngày 9 giờ
26G5 2 DM 2018 589 ngày 9 giờ
27G7 Gruppe 1 590 ngày 8 giờ
28Danish Championship 2018 591 ngày 1 giờ
29Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2018 591 ngày 1 giờ
30Kort Påske 2 DM 2018 591 ngày 2 giờ
31Kort Påske 2 DM 2018 591 ngày 3 giờ
32G5 1 594 ngày 5 giờ
33Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2018 596 ngày 2 giờ
34Kort Påske 1 gruppe 2 DM 2018 596 ngày 3 giờ
35DM Hurtigskak 2017 Mester 780 ngày 4 giờ
36DM Hurtigskak 2017 Basis 780 ngày 4 giờ
37III TORNEO POR EQUIPOS LATINOAMERICA CHESS LIGA MAYOR 2017 - II 798 ngày 19 giờ
38Xtracon Chess Open 2017 835 ngày 6 giờ
39Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2017 838 ngày 12 giờ
40Horsens Sommerlyn 886 ngày 23 giờ
41Copenhagen Chess Challenge 2017 912 ngày 3 giờ
42G7 Gruppe 2 DM 2017 939 ngày 8 giờ
43Veteran klassen DM 2016 GRUPPE 1 939 ngày 8 giờ
44G7 Gruppe 3 DM 2017 939 ngày 9 giờ
45G7 Gruppe 1 DM 2017 939 ngày 9 giờ
46 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 939 ngày 9 giờ
47 G5 2. forløb Gruppe 2 DM 2016 939 ngày 9 giờ
48Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2016 941 ngày 1 giờ
49Fynsmesterskabet 2017 949 ngày 13 giờ