Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Denmark (DEN)

Flag DEN
SốGiảiCập nhật
1Nordic Youth Chess Championships 2020 Class B 256 ngày 1 giờ
2Nordic Youth Chess Championships 2020 Class D 256 ngày 1 giờ
3Nordic Youth Chess Championships 2020 Class C 256 ngày 1 giờ
4Nordic Youth Chess Championships 2020 Class A 256 ngày 1 giờ
5Nordic Youth Chess Championships 2020 Class E 256 ngày 2 giờ
6Xtracon Chess Open 2019 459 ngày 5 giờ
7Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2019 462 ngày 7 giờ
8Copenhagen Chess Challenge 2019 529 ngày 1 giờ
9G5 2 DM 2019 557 ngày 4 giờ
10G7 DM 2019 557 ngày 6 giờ
11G7 DM 2019 557 ngày 6 giờ
12G7 DM 2019 557 ngày 7 giờ
13Kandidatklassen DM 2019 557 ngày 7 giờ
14Kort Påske 2 DM 2019 558 ngày 1 giờ
15Veteran DM 2019 558 ngày 2 giờ
16Kort Påske 2 DM 2019 558 ngày 6 giờ
17Kort Påske 2 DM 2019 558 ngày 6 giờ
18Kort Påske 2 Gruppe 1 DM 2019 558 ngày 7 giờ
19G5 1 DM 2019 561 ngày 2 giờ
20Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2019 563 ngày
21Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2019 563 ngày 1 giờ
22Kort Påske 1 Gruppe 1 DM 2019 563 ngày 1 giờ
23Larsen Memorial 2018 741 ngày 4 giờ
24Copenhagen Chess Festival Pair Blitz 2018 820 ngày 23 giờ
25Xtracon Chess Open 2018 823 ngày