Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1IV Grand Prix Blitz 1 32 ngày 21 giờ
2Semifinal Provincial Masculino La Habana 44 ngày
3GIRALDILLA DE LA HABANA 2019 99 ngày 1 giờ
4XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Elite 152 ngày 15 giờ
5XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Talentos 152 ngày 15 giờ
6XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier 2 152 ngày 15 giờ
7XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier 1 152 ngày 15 giờ
8XII Torneo Internacional Remberto Fernandez Blitz 154 ngày 20 giờ
9LIV Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2019 162 ngày 16 giờ
10Capablanca in Memoriam - Open 2019 La Habana CUB 162 ngày 16 giờ
11Torneo Buscando a Capablanca categoria Sub-15 164 ngày 2 giờ
12Guillermo Garcia 28th Open 174 ngày 22 giờ
13Guillermo Garcia 28th Maestros 174 ngày 23 giờ
14Guillermo Garcia 28th Premier 1 175 ngày
15Guillermo Garcia 28th Premier 2 175 ngày
16Guillermo Garcia 28th Mixto 175 ngày
17LIV Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2019 175 ngày 21 giờ
18AJEDUNI 2019 186 ngày 21 giờ
19AJEDUNI 2019 Blitz 189 ngày
20XVI Torneo Nacional UCI 249 ngày 20 giờ
21NACIONAL ABSOLUTO 2019 251 ngày 17 giờ
22BLITZ NACIONAL ABSOLUTO 2019 261 ngày 1 giờ
23Zonal Central Femenino 2018 323 ngày 1 giờ
24Adelquis Remon 2018 (E) 323 ngày 1 giờ
25Adelquis Remon 2018 (D) 323 ngày 1 giờ
26Adelquis Remon 2018 (C) 323 ngày 1 giờ
27Adelquis Remon 2018 (B) 323 ngày 1 giờ
28Adelquis Remon 2018 (A) 323 ngày 1 giờ
29Zonal Oriental Masculino 2018 323 ngày 1 giờ
30Zonal Central Masculino 2018 323 ngày 2 giờ
31Nacional Pioneril 2018 460 ngày 2 giờ
32Juegos Escolares Nacionales 2018 460 ngày 2 giờ
33Nacional Juvenil 2018 (F) 489 ngày 19 giờ
34Nacional Juvenil 2018 (M) 489 ngày 19 giờ
35Guillermo Garcia in Memoriam 27th Maestros II 509 ngày 23 giờ
36Guillermo Garcia in Memoriam 27th (Abierto) 509 ngày 23 giờ
37Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier I 509 ngày 23 giờ
38Guillermo Garcia in Memoriam 27th Premier II 509 ngày 23 giờ
39Guillermo Garcia in Memoriam 27th Maestros I 510 ngày 1 giờ
40Rogelio Ortega in Memoriam 2018 Tablero 1 511 ngày 1 giờ
41LIII Capablanca in Memoriam-BUSCANDO A CAPABLANCA 518 ngày 3 giờ
42LIII Capablanca in Memoriam - Open 2018 La Habana CUB 521 ngày 15 giờ
43LIII Torneo Internacional Capablanca in Memoriam - Grupo Elite - 2018 521 ngày 16 giờ
44XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier II 533 ngày 18 giờ
45XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Elite 533 ngày 18 giờ
46XI Torneo Internacional Remberto Fernandez. Premier I 533 ngày 18 giờ
47XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier II 534 ngày 15 giờ
48XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Premier I 534 ngày 15 giờ
49XI Torneo Internacional Remberto Fernandez Grupo Elite 536 ngày 13 giờ
50Provincial Universitario Femenino 2018 537 ngày 16 giờ