Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
11er Torneo Virtual ADAES 1 ngày
2Copa Independencia 2020 2 ngày 12 giờ
3I Temporada Liga Nacional en Línea (Oro) 2 ngày 13 giờ
4I Temporada Liga Nacional en Línea (Platino) 2 ngày 13 giờ
5I Temporada Liga Nacional en Línea (Diamante) 2 ngày 13 giờ
6Torneo Online Apertura Blitz 64 17 ngày 15 giờ
7Campeonato Nacional IV Division- Eliminatoria 23 ngày 17 giờ
8Campeonato Nacional II Division- Eliminatoria 24 ngày 16 giờ
9Campeonato Nacional III Division- Eliminatoria 24 ngày 16 giờ
10FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U12 36 ngày 23 giờ
11Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U14 36 ngày 23 giờ
12FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U14 36 ngày 23 giờ
13Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U12 36 ngày 23 giờ
14Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U20 36 ngày 23 giờ
15FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U20 36 ngày 23 giờ
16FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U12 36 ngày 23 giờ
17Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U12 36 ngày 23 giờ
18FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U12 36 ngày 23 giờ
19Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U14 36 ngày 23 giờ
20FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U14 36 ngày 23 giờ
21Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U20 36 ngày 23 giờ
22FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U20 36 ngày 23 giờ
23Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U12 36 ngày 23 giờ
24Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U16 36 ngày 23 giờ
25FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U16 36 ngày 23 giờ
26Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U16 36 ngày 23 giờ
27FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U16 36 ngày 23 giờ
28Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U14 36 ngày 23 giờ
29FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U14 36 ngày 23 giờ
30Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U16 36 ngày 23 giờ
31FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U16 36 ngày 23 giờ
32Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U14 36 ngày 23 giờ
33FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U14 36 ngày 23 giờ
34Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U16 36 ngày 23 giờ
35FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U16 36 ngày 23 giờ
36FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U20 36 ngày 23 giờ
37Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U20 36 ngày 23 giờ
38Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U12 37 ngày
39FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U12 37 ngày
40Cerrado U17 en Línea 2020 50 ngày 13 giờ
41Ajedrez de Altura 66 ngày 14 giờ
42Liga Academia Ajedrez Costa Rica 67 ngày 10 giờ
43Olimpíada Online 2020 - Preparación Costa Rica y Venezuela 71 ngày 16 giờ
44Olimpíada Online 2020 - Preparación Costa Rica y Panamá 74 ngày 11 giờ
45Torneo elección de refuerzos U20 80 ngày 17 giờ
46Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Ind Absoluto U14 86 ngày 19 giờ
47Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Ind Absoluto U16 86 ngày 19 giờ
48Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 1 Ind Absoluto U16 86 ngày 21 giờ
49Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 1 Ind Absoluto U14 86 ngày 22 giờ
50Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Equipos Absoluto U12 87 ngày 17 giờ