Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
1II Torneo de Divisiones 2021 5 giờ 29 phút
2Tiquicia chess.com Challenge 1st Edition 5 giờ 48 phút
3CCSS Convivio 2021 11 ngày 15 giờ
4Batalla Santa Rosa 25 ngày 9 giờ
5III Fase ChessKid U13 30 ngày 17 giờ
6III Fase ChessKid U11 30 ngày 17 giờ
7III Fase ChessKid U09 30 ngày 17 giờ
8Copa Vera Menchik 36 ngày 8 giờ
9I Torneo de Divisiones 2021 38 ngày 10 giờ
10II Fase ChessKid U09 38 ngày 18 giờ
11I Fase ChessKid U09 38 ngày 18 giờ
12II Fase ChessKid U11 38 ngày 18 giờ
13I Fase ChessKid U11 38 ngày 18 giờ
14II Fase ChessKid U13 38 ngày 18 giờ
15I Fase ChessKid U13 38 ngày 19 giờ
16Torneo Instituto DR Clodomiro Picado T. 45 ngày 8 giờ
17Campeonato Nacional U15 Absoluto - 2021 52 ngày 11 giờ
18Campeonato Nacional U11 Absoluto - 2021 52 ngày 12 giờ
19Campeonato Nacional U15 Femenino - 2021 52 ngày 12 giờ
20Campeonato Nacional U11 Femenino - 2021 52 ngày 15 giờ
21Campeonato Nacional U20 Femenino - 2021 83 ngày 8 giờ
22Campeonato Nacional U16 Femenino - 2021 83 ngày 8 giờ
23Campeonato Nacional U16 Absoluto - 2021 83 ngày 8 giờ
24Campeonato Nacional U12 Absoluto - 2021 83 ngày 8 giờ
25Campeonato Nacional U20 Absoluto - 2021 84 ngày 11 giờ
26Campeonato Nacional U12 Femenino - 2021 85 ngày 9 giờ
27Campeonato Nacional U08 Femenino - 2021 86 ngày 18 giờ
28Campeonato Nacional U08 Absoluto - 2021 86 ngày 18 giờ
29Campeonato Nacional U18 Femenino - 2021 87 ngày 12 giờ
30Campeonato Nacional U18 Absoluto - 2021 87 ngày 12 giờ
31Campeonato Nacional U14 Femenino - 2021 87 ngày 12 giờ
32Campeonato Nacional U14 Absoluto - 2021 87 ngày 12 giờ
33Campeonato Nacional U10 Femenino - 2021 87 ngày 12 giờ
34Campeonato Nacional U10 Absoluto - 2021 87 ngày 12 giờ
35Pre Inscritos Campeonato Nacional Categorias Menores Pares 2021 91 ngày 8 giờ
36Centroamericano por Equipos para No Videntes y Baja Vision 108 ngày 8 giờ
37Campeonato Primera División 114 ngày 9 giờ
38Campeonato 3era División EDUFI 114 ngày 9 giờ
39Camp Nac Blitz Categorias Pares 2020 U12 116 ngày 16 giờ
40Camp Nac Blitz Categorias Pares 2020 U08U10 116 ngày 17 giờ
41Camp Nac Blitz Categorias Pares 2020 U14 116 ngày 17 giờ
42Camp Nac Blitz Categorias Pares 2020 U16 116 ngày 17 giờ
43Camp Nac Blitz Categorias Pares 2020 U18 116 ngày 19 giờ
44XLI Internacional Metropolitano Blitz 118 ngày 18 giờ
45XLI Internacional Metropolitano B 119 ngày 13 giờ
46XLI Internacional Metropolitano A 119 ngày 13 giờ
47XLI Internacional Metropolitano U14 120 ngày 15 giờ
48XLI Internacional Metropolitano U10 120 ngày 15 giờ
49XLI Internacional Metropolitano U10 121 ngày 18 giờ
50Pre Inscritos XLI Internacional Metropolitano 126 ngày 6 giờ