Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cape Verde (CPV)

Flag CPV
SốGiảiCập nhật
1IV CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO 2 ngày 1 giờ
2FRIENDLY MATCH GHANA vs CAPE VERDE AA 121 ngày 9 giờ
3MATCH AMIGÁVEL CABO VERDE vs ANGOLA 134 ngày 23 giờ
4II CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DE SÃO VICENTE- DESEMPATE 216 ngày 12 giờ
5II CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DE S. VICENTE 218 ngày 1 giờ
6CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE FINAL - DESEMPATES 316 ngày 2 giờ
7CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE FINAL 316 ngày 3 giờ
8CAMPEONATO REGIONAL FEMININO DO SAL 2019 320 ngày 8 giờ
9CAMPEONATO REGIONAL DE SEMI RAPIDAS 2019 327 ngày
10CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE PRELIMINAR 373 ngày 3 giờ
11OPEN SAL 2019 375 ngày 13 giờ
12CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2019 (Desempates) 378 ngày 7 giờ
13CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2019 387 ngày 2 giờ
14TORNEIO CADEIA CENTRAL DE S. VICENTE 409 ngày 10 giờ
15TAÇA TRIBUTO A FRANCISCO CARAPINHA 430 ngày 2 giờ
16CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - S. NICOLAU 2019 471 ngày 8 giờ
17II CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL SEMI RÁPIDAS - SAL 2019 478 ngày 3 giờ
18II CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL RÁPIDAS - SAL 2019 479 ngày 2 giờ
19CAMPEONATO REGIONAL RÁPIDAS S. VICENTE - INDIVIDUAL 499 ngày 9 giờ
20CAMPEONATO REGIONAL RÁPIDAS S. VICENTE - EQUIPAS 500 ngày 2 giờ
21CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO S. VICENTE 2019 527 ngày 9 giờ
22CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS 2019 - DESEMPATES 540 ngày 21 giờ
23CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS 2019 541 ngày 3 giờ
24III CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DO SAL - 2019 545 ngày 22 giờ
25II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( JUVENIS) 568 ngày 2 giờ
26II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS- JUNIORES (Desempates) 569 ngày 2 giờ
27II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( JUNIORES) 569 ngày 3 giờ
28II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( INICIADOS) 569 ngày 4 giờ
29II CAMPEONATO REGIONAL EQUIPAS S. VICENTE - 2019 576 ngày
30II CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DO SAL 2019 576 ngày 2 giờ
31II CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS DO SAL 2019 580 ngày 8 giờ
32II CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS DO SAL 2019 - MAREK 580 ngày 8 giờ
33II CAMPEONATO REGIONAL DE JUNIORES DO SAL 2019 580 ngày 8 giờ
34I TORNEIO SEMI RÁPIDAS COMANDO PRIMEIRA REGIÃO MILITAR 584 ngày 8 giờ
35CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS S. VICENTE - 2019 DESEMPATES 590 ngày 4 giờ
36CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS S. VICENTE 2019 590 ngày 5 giờ
37OPEN SAL 2018 778 ngày 23 giờ
38CAMPEONATO REGIONAL DE JUNIORES DO SAL 2018 792 ngày 23 giờ
39CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS DO SAL 2018 792 ngày 23 giờ
40CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DO SAL 2018 792 ngày 23 giờ
41CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS DO SAL 2018 792 ngày 23 giờ
42II CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FINAL 835 ngày 5 giờ
43CAMPEONATO REGIONAL SEMI-RAPIDAS SAL 2018 842 ngày 2 giờ
44CAMPEONATO REGIONAL RAPIDAS SAL 2018 843 ngày 4 giờ