Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cape Verde (CPV)

Flag CPV
SốGiảiCập nhật
1TAÇA TRIBUTO A FRANCISCO CARAPINHA 66 ngày 15 giờ
2CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - S. NICOLAU 2019 98 ngày 23 giờ
3II CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL SEMI RÁPIDAS - SAL 2019 105 ngày 18 giờ
4II CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL RÁPIDAS - SAL 2019 106 ngày 17 giờ
5CAMPEONATO REGIONAL RÁPIDAS S. VICENTE - INDIVIDUAL 127 ngày
6CAMPEONATO REGIONAL RÁPIDAS S. VICENTE - EQUIPAS 127 ngày 18 giờ
7CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO S. VICENTE 2019 155 ngày 1 giờ
8CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS 2019 - DESEMPATES 168 ngày 13 giờ
9CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS 2019 168 ngày 19 giờ
10III CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DO SAL - 2019 173 ngày 14 giờ
11II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( JUVENIS) 195 ngày 17 giờ
12II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS- JUNIORES (Desempates) 196 ngày 17 giờ
13II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( JUNIORES) 196 ngày 18 giờ
14II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( INICIADOS) 196 ngày 20 giờ
15II CAMPEONATO REGIONAL EQUIPAS S. VICENTE - 2019 203 ngày 15 giờ
16II CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DO SAL 2019 203 ngày 17 giờ
17II CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS DO SAL 2019 207 ngày 23 giờ
18II CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS DO SAL 2019 - MAREK 207 ngày 23 giờ
19II CAMPEONATO REGIONAL DE JUNIORES DO SAL 2019 207 ngày 23 giờ
20I TORNEIO SEMI RÁPIDAS COMANDO PRIMEIRA REGIÃO MILITAR 212 ngày
21CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS S. VICENTE - 2019 DESEMPATES 217 ngày 19 giờ
22CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS S. VICENTE 2019 217 ngày 20 giờ
23OPEN SAL 2018 406 ngày 14 giờ
24CAMPEONATO REGIONAL DE JUNIORES DO SAL 2018 420 ngày 14 giờ
25CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS DO SAL 2018 420 ngày 14 giờ
26CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DO SAL 2018 420 ngày 15 giờ
27CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS DO SAL 2018 420 ngày 15 giờ
28II CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FINAL 462 ngày 20 giờ
29CAMPEONATO REGIONAL SEMI-RAPIDAS SAL 2018 469 ngày 17 giờ
30CAMPEONATO REGIONAL RAPIDAS SAL 2018 470 ngày 19 giờ
31CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE PRELIMINAR 497 ngày 18 giờ
32CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ST. ANTÃO - 2018 518 ngày 2 giờ
33CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 (MATCH DESEMPATE) 525 ngày 17 giờ
34CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 525 ngày 17 giờ
35CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2018 526 ngày 18 giờ
36CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO SAL - 2018 530 ngày 14 giờ
37CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. VICENTE - 2018 532 ngày 18 giờ
38CAMPEONATO REGIONAL S. VICENTE - EQUIPAS 546 ngày 20 giờ
39CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 2 551 ngày 3 giờ
40CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 551 ngày 3 giờ
41CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - JUVENIS 553 ngày 18 giờ
42CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - JUNIORES 553 ngày 19 giờ
43CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 INICIADOS 553 ngày 19 giờ
44CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUNIORES 553 ngày 19 giờ
45II CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS (EQUIPAS) 629 ngày 5 giờ
46II CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS (EQUIPAS) 629 ngày 5 giờ
47II CAMPEONATO NACIONAL DE RÁPIDAS (INDIVIDUAL) 629 ngày 5 giờ
48II CAMPEONATO NACIONAL DE SEMI-RÁPIDAS (INDIVIDUAL) 629 ngày 5 giờ
49I CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPAS 629 ngày 5 giờ
50I CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 762 ngày 18 giờ