Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Colombia (COL)

Flag COL
SốGiảiCập nhật
1FESTIVAL TITANES DEL AJEDREZ Nacional Sub 2000 8 giờ 48 phút
2Torneo IRT Clasico Navidad 10 giờ 21 phút
3V Juegos Paranacionales 2019 - VISUALES Masculino Rapido 12 giờ 23 phút
4V Juegos Paranacionales 2019 - VISUALES Femenino Rapido 12 giờ 50 phút
5Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub15 Absoluto 13 giờ 26 phút
6Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub15 Femenino 13 giờ 38 phút
7Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub13 Absoluto 13 giờ 48 phút
8Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub9 Absoluto 13 giờ 51 phút
9Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub13 Femenino 13 giờ 54 phút
10Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub17 Absoluto 13 giờ 54 phút
11Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub11 Absoluto 13 giờ 58 phút
12Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub11 Femenino 14 giờ 50 phút
13Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub9 Femenino 15 giờ 8 phút
14Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub7 Absoluto 15 giờ 11 phút
15FESTIVAL INFANTIL TITANES DEL AJEDREZ Categoría Sub 12 16 giờ 28 phút
16FESTIVAL INFANTIL TITANES DEL AJEDREZ Categoría Sub 14 16 giờ 44 phút
17FESTIVAL INFANTIL TITANES DEL AJEDREZ Categoría Sub 10 16 giờ 47 phút
18FESTIVAL INFANTIL TITANES DEL AJEDREZ Categoría Sub 8 16 giờ 50 phút
19Torneo Navideño de Ajedrez Clásico ELO Menor a 1801 1 ngày 8 giờ
20Torneo Navideño de Ajedrez Clásico ELO Mayor a 1800 1 ngày 8 giờ
21V Juegos Paranacionales 2019 - AUDITIVOS Masculino 1 ngày 11 giờ
22V Juegos Paranacionales 2019 - VISUALES Masculino 1 ngày 18 giờ
23V Juegos Paranacionales 2019 - FISICOS Femenino 1 ngày 18 giờ
24V Juegos Paranacionales 2019 - FISICOS Masculino 1 ngày 19 giờ
25Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub7 Femenino 2 ngày 9 giờ
26Festival Nacional Escolar Ajedrez Clasico Cat Sub17 Femenino 2 ngày 9 giờ
27Torneo Navideño de Ajedrez Clásico Sub-12 Mixto 2 ngày 15 giờ
28MAGISTERIO CUMARAL 2 ngày 15 giờ
29V Juegos Paranacionales 2019 - VISUALES Femenino 2 ngày 18 giờ
30V Juegos Paranacionales 2019 - AUDITIVOS Femenino 2 ngày 18 giờ
31Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Khanty Mansiysk 2020. ABSOLUTO 3 ngày 12 giờ
32Final Selectivo Nacional, Abs y Fem, Olimpiada Mundial de Khanty Mansiysk 2020. FEMENINO 3 ngày 12 giờ
33torneo 5 ngày 7 giờ
34TORNEO 5 ngày 7 giờ
35Copa Santiago de Cali SUB8 y SUB10 SUB8 y SUB10 6 ngày 14 giờ
36Copa Santiago de Cali SUB12 y SUB14 SUB12 y SUB14 6 ngày 14 giờ
37Copa Santiago de Cali Cat C Ajedrez Rapido Elo Menor a 1800 CATEGORIA C 6 ngày 14 giờ
38Copa Santiago de Cali ELITE Ajedrez Rapido Elo Mayor a 2051 CATEGORIA A 6 ngày 14 giờ
39Copa Santiago de Cali BLITZ SUB8 y SUB10 SUB8 y SUB10 6 ngày 14 giờ
40Copa Santiago de Cali BLITZ SUB12 y SUB14 SUB12 y SUB14 6 ngày 14 giờ
41Copa Santiago de Cali Cat C Ajedrez BLITZ Elo Menor a 1800 CATEGORIA C 6 ngày 14 giờ
42Copa Santiago de Cali Cat B Ajedrez BLITZ Elo 1801 a 2050 CATEGORIA B 6 ngày 14 giờ
43Copa Santiago de Cali ELITE Ajedrez BLITZ Elo Mayor a 2051 CATEGORIA A 6 ngày 14 giờ
44Copa Santiago de Cali Cat B Ajedrez Rapido Elo 1801 a 2050 CATEGORIA B 6 ngày 15 giờ
45XXI Juegos Deportivos Nacionales AJEDREZ BLITZ Absoluto por Equipos 2019 7 ngày 17 giờ
46XXI Juegos Deportivos Nacionales AJEDREZ BLITZ Femenino por Equipos 2019 7 ngày 17 giờ
47Copa Santiago de Cali Cat B Ajedrez Rapido Elo 1801 a 2050 CATEGORIA B 7 ngày 18 giờ
48XXI Juegos Deportivos Nacionales AJEDREZ RAPIDO Absoluto por Equipos 2019 7 ngày 19 giờ
49XXI Juegos Deportivos Nacionales AJEDREZ RAPIDO Femenino por Equipos 2019 8 ngày 11 giờ
50XXI Juegos Deportivos Nacionales AJEDREZ CLASICO Femenino por Equipos 2019 9 ngày 17 giờ