Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ivory Coast (CIV)

Flag CIV
SốGiảiCập nhật
1OPEN D'ECHECS 2019, Senior 95 ngày 18 giờ
22019年山东省国际象棋冬季等级赛(济南赛区) 男子五级组 104 ngày 4 giờ
3MEMORIAL ALEKIN 2019 JUNIOR 107 ngày 15 giờ
4MEMORIAL ALEKIN 107 ngày 15 giờ
5OPEN AMIN BRANCH 127 ngày 15 giờ
6Open de l'ACECY, 1ère édition 128 ngày 5 giờ
7LES MASTERS DU VAL 143 ngày 15 giờ
8OPEN KCF SEPTEMBRE 2019 191 ngày 2 giờ
9CHESS-PARTY HOTEL BADJO 194 ngày 2 giờ
10Open Mensuel du Club EDESA - OMCE AOUT 2019 231 ngày 21 giờ
112019年山东省国际象棋夏季等级赛(济南主赛区) 九级组 240 ngày 2 giờ
122019 GCT Cote d'Ivoire ECOWAS Team Challenge 325 ngày 1 giờ
132019 GCT Cote d'Ivoire ECOWAS Open Blitz 330 ngày 11 giờ
142019 GCT Cote d'Ivoire Blitz 330 ngày 12 giờ
152019 GCT Cote d'Ivoire Rapid 330 ngày 13 giờ
16DISCO-BLITZ 394 ngày 13 giờ
17MONDOUKOU 2019 RAPID 429 ngày 14 giờ
18OMCE 3 436 ngày 16 giờ
19MASTERS DE COTE D'IVOIRE 443 ngày 7 giờ
20DGD OPEN MENSUEL JAN 2019 456 ngày 7 giờ
21DGD BLITZ DU VENDREDI 458 ngày 7 giờ