Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ivory Coast (CIV)

Flag CIV
SốGiảiCập nhật
11er Tournoi de Belleville 111 ngày 7 giờ
2RESEAU DE MAT INVITATIONAL TOURNAMENT 2020 219 ngày 10 giờ
3Open Du Nouvel An 2020 241 ngày 9 giờ
4Open Du Nouvel An 2020, Junior 241 ngày 9 giờ
5OPEN D'ECHECS 2019, Senior 264 ngày 11 giờ
6MEMORIAL ALEKIN 2019 JUNIOR 276 ngày 8 giờ
7MEMORIAL ALEKIN 276 ngày 8 giờ
8OPEN AMIN BRANCH 296 ngày 8 giờ
9Open de l'ACECY, 1ère édition 296 ngày 22 giờ
10LES MASTERS DU VAL 312 ngày 8 giờ
11OPEN KCF SEPTEMBRE 2019 359 ngày 19 giờ
12CHESS-PARTY HOTEL BADJO 362 ngày 18 giờ
13Open Mensuel du Club EDESA - OMCE AOUT 2019 400 ngày 14 giờ
142019年山东省国际象棋夏季等级赛(济南主赛区) 九级组 408 ngày 19 giờ
152019 GCT Cote d'Ivoire ECOWAS Team Challenge 493 ngày 18 giờ
162019 GCT Cote d'Ivoire ECOWAS Open Blitz 499 ngày 4 giờ
172019 GCT Cote d'Ivoire Blitz 499 ngày 5 giờ
182019 GCT Cote d'Ivoire Rapid 499 ngày 5 giờ
19DISCO-BLITZ 563 ngày 6 giờ
20MONDOUKOU 2019 RAPID 598 ngày 7 giờ
21OMCE 3 605 ngày 8 giờ
22MASTERS DE COTE D'IVOIRE 611 ngày 23 giờ
23DGD OPEN MENSUEL JAN 2019 625 ngày
24DGD BLITZ DU VENDREDI 627 ngày
25Open Mensuel du Club EDESA (OMCE) - Déc 2018 633 ngày 2 giờ
26CHAMPIONNAT DES CLUBS 2018 657 ngày 8 giờ
27BLITZ LEKAN 657 ngày 8 giờ
28CIV INVITATIONAL BLITZ 2018 785 ngày 4 giờ
29CIV INVITATIONAL RAPID 2018 787 ngày 12 giờ