Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ivory Coast (CIV)

Flag CIV
SốGiảiCập nhật
1ONEFAMILY ARENA R4 1 ngày 14 giờ
2ONEFAMILY ARENA R3 8 ngày 21 giờ
3ONEFAMILY ARENA R2 15 ngày 7 giờ
4ONEFAMILY ARENA 21 ngày 4 giờ
5OPEN D ECHECS 2020 33 ngày 5 giờ
61er Tournoi de Belleville 177 ngày 14 giờ
7RESEAU DE MAT INVITATIONAL TOURNAMENT 2020 285 ngày 18 giờ
8Open Du Nouvel An 2020 307 ngày 16 giờ
9Open Du Nouvel An 2020, Junior 307 ngày 17 giờ
10OPEN D'ECHECS 2019, Senior 330 ngày 18 giờ
11MEMORIAL ALEKIN 2019 JUNIOR 342 ngày 15 giờ
12MEMORIAL ALEKIN 342 ngày 15 giờ
13OPEN AMIN BRANCH 362 ngày 15 giờ
14Open de l'ACECY, 1ère édition 363 ngày 5 giờ
15LES MASTERS DU VAL 378 ngày 15 giờ
16OPEN KCF SEPTEMBRE 2019 426 ngày 2 giờ
17CHESS-PARTY HOTEL BADJO 429 ngày 2 giờ
18Open Mensuel du Club EDESA - OMCE AOUT 2019 466 ngày 21 giờ
192019年山东省国际象棋夏季等级赛(济南主赛区) 九级组 475 ngày 2 giờ
202019 GCT Cote d'Ivoire ECOWAS Team Challenge 560 ngày 1 giờ
212019 GCT Cote d'Ivoire ECOWAS Open Blitz 565 ngày 11 giờ
222019 GCT Cote d'Ivoire Blitz 565 ngày 12 giờ
232019 GCT Cote d'Ivoire Rapid 565 ngày 13 giờ
24DISCO-BLITZ 629 ngày 13 giờ
25MONDOUKOU 2019 RAPID 664 ngày 14 giờ
26OMCE 3 671 ngày 16 giờ
27MASTERS DE COTE D'IVOIRE 678 ngày 7 giờ
28DGD OPEN MENSUEL JAN 2019 691 ngày 7 giờ
29DGD BLITZ DU VENDREDI 693 ngày 7 giờ
30Open Mensuel du Club EDESA (OMCE) - Déc 2018 699 ngày 9 giờ
31CHAMPIONNAT DES CLUBS 2018 723 ngày 15 giờ
32BLITZ LEKAN 723 ngày 15 giờ
33CIV INVITATIONAL BLITZ 2018 851 ngày 11 giờ
34CIV INVITATIONAL RAPID 2018 853 ngày 20 giờ