Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: China (CHN)

Flag CHN
SốGiảiCập nhật
1通辽市象棋棋友会群2020年春季象棋网络比赛 公开组 3 ngày 6 giờ
22020年京津冀国际象棋锦标赛 男子8岁组 73 ngày 11 giờ
32020年京津冀国际象棋锦标赛 16-20岁以上组 73 ngày 11 giờ
42020年京津冀国际象棋锦标赛 男子10岁组 73 ngày 11 giờ
52020年京津冀国际象棋锦标赛 男子12岁组 73 ngày 12 giờ
62020年京津冀国际象棋锦标赛 14岁组 73 ngày 12 giờ
72020年京津冀国际象棋锦标赛 女子12岁组 73 ngày 12 giờ
82020年京津冀国际象棋锦标赛 6岁组 73 ngày 12 giờ
92020年京津冀国际象棋锦标赛 女子8岁组 73 ngày 12 giờ
102020年京津冀国际象棋锦标赛 女子10岁组 73 ngày 12 giờ
11第二届全国青少年智力运动大会国际象棋比赛 混合组 73 ngày 13 giờ
12第二届全国青少年智力运动大会国际象棋比赛 女子10岁组 73 ngày 13 giờ
13第二届全国青少年智力运动大会国际象棋比赛 女子12岁组 73 ngày 13 giờ
14第二届全国青少年智力运动大会国际象棋比赛 男子12岁组 73 ngày 13 giờ
15第二届全国青少年智力运动大会国际象棋比赛 男子8岁组 73 ngày 13 giờ
16第二届全国青少年智力运动大会国际象棋比赛 男子10岁组 73 ngày 13 giờ
17第二届全国青少年智力运动大会国际象棋比赛 男子14岁组 73 ngày 13 giờ
18第二届全国青少年智力运动大会国际象棋比赛 女子8岁组 73 ngày 13 giờ
19The 2nd China Binhai Chess Open 73 ngày 15 giờ
20第五届中孚杯全国国际象棋棋协大师赛 男子一级棋士组 75 ngày 8 giờ
21第五届中孚杯全国国际象棋棋协大师赛 男子候补棋协大师组 75 ngày 19 giờ
22第五届中孚杯全国国际象棋棋协大师赛 女子候补棋协大师组 75 ngày 19 giờ
232020年嘉兴市少儿国际象棋等级赛 幼儿男女子定级组 76 ngày 19 giờ
242020年嘉兴市少儿国际象棋等级赛暨首届”尚阳杯"国际象棋邀请赛 小学女定级组 76 ngày 19 giờ
252020年嘉兴市少儿国际象棋等级赛暨首届”尚阳杯"国际象棋邀请赛 小学男定子级组 76 ngày 19 giờ
262020年嘉兴市少儿国际象棋等级赛暨首届”尚阳杯"国际象棋邀请赛 五级男女组 76 ngày 19 giờ
272020年嘉兴市少儿国际象棋等级赛暨首届”尚阳杯"国际象棋邀请赛 四级男女组 76 ngày 19 giờ
282020年嘉兴市少儿国际象棋等级暨首届”尚阳杯"国际象棋邀请赛 七级男女组 76 ngày 19 giờ
292020年嘉兴市少儿国际象棋等级赛暨首届”尚阳杯"国际象棋邀请赛 男女十级组 76 ngày 19 giờ
302020年嘉兴市少儿国际象棋等级赛暨首届”尚阳杯"国际象棋邀请赛 九级男女组 76 ngày 19 giờ
312020年嘉兴市少儿国际象棋等级赛暨首届”尚阳杯"国际象棋邀请赛 八级男子组 76 ngày 19 giờ
322020年嘉兴市少儿国际象棋等级赛暨首届”尚阳杯"国际象棋邀请赛 六级男女组 77 ngày 9 giờ
332020年"智汇体育文化"杯天津市滨海新区国际象棋精英赛 77 ngày 12 giờ
34"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 男子四级组 77 ngày 12 giờ
35"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 成人组 77 ngày 12 giờ
36"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 男子二级组 77 ngày 12 giờ
37第五届中孚杯全国国际象棋棋协大师赛 女子一级棋士组 77 ngày 12 giờ
38"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 男子三级组 77 ngày 12 giờ
39第五届中孚杯全国国际象棋棋协大师赛 棋协大师组 77 ngày 12 giờ
40"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 男子六级组 77 ngày 12 giờ
41"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 女子五级组 77 ngày 12 giờ
42"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 男子十五级组 77 ngày 12 giờ
43"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 女子二级组 77 ngày 12 giờ
44"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 女子四级组 77 ngày 12 giờ
45"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 男子五级组 77 ngày 12 giờ
46"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 女子七级组 77 ngày 12 giờ
47"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 男子七级组 77 ngày 12 giờ
48"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 女子三级组 77 ngày 13 giờ
49"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 女子六级组 77 ngày 13 giờ
50"滨海新区杯"国际象棋中国公开赛.天津棋士赛 男子十四级组 77 ngày 13 giờ