Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chile (CHI)

Flag CHI
SốGiảiCập nhật
1LIGA KASPAROV - OCTNOV2020 8 giờ 15 phút
2LLPRO - DIVISION 3 - OCTUBRE 2020 2 ngày 4 giờ
3LLPRO - DIVISION 2 - OCTUBRE 2020 2 ngày 4 giờ
4LLPRO - DIVISION 1 - OCTUBRE 2020 2 ngày 4 giờ
5CLUB DE AJEDREZ CHILE - Torneo de los Viernes 4 ngày 21 giờ
6Jaque al Coronavirus en Valdivia 8 ngày 2 giờ
7Septimo torneo suizo online Cub ajedrez Buin 8 ngày 21 giờ
8CHESSCOLOR TORNEO INTERNACIONA ESCOLAR GRATUITO Wathssapp 51993985152 11 OCTUBRE 9 ngày 1 giờ
9CL Torneo Area 5 En Linea - Octubre 2020 - S18 14 ngày
10CL Torneo Area 5 En Linea - Octubre 2020 - S10 14 ngày 1 giờ
11CL Torneo Area 5 En Linea - Octubre 2020 - S14 14 ngày 6 giờ
12TORNEO INTERNACIONAL 10MO ANIVERSARIO CHESS MAIPU 16 ngày
13CL Torneo Area 5 En Linea - Octubre 2020 - OPEN 16 ngày 3 giờ
14LIGA LICHESS PRO - PRE-TEMPORADA 1 20 ngày 21 giờ
15Sexto torneo suizo online Cub ajedrez Buin 22 ngày 21 giờ
16Quinto torneo suizo online Cub ajedrez Buin 36 ngày 21 giờ
17CXLIX Torneo Area 5 En Linea - 5 Septiembre 2020 - S10 43 ngày
18CXLIX Torneo Area 5 En Linea - 5 Septiembre 2020 - S14 43 ngày
19CXLIX Torneo Area 5 En Linea - Septiembre 2020 - Sub-18 43 ngày
20CXLIX Torneo Area 5 En Linea - Septiembre 2020 - OPEN 43 ngày
211ª DIVISION - LIGA LICHESS PRO - SEPTIEMBRE 2020.TUNx 49 ngày 17 giờ
222ª DIVISION - LIGA LICHESS PRO - SEPTIEMBRE 2020 49 ngày 17 giờ
233ª DIVISION - LIGA LICHESS PRO - SEPTIEMBRE 2020 49 ngày 18 giờ
241ª EDICION - LIGA CLASICA LLPRO 30+20 - SEPTIEMBRE OCTUBRE 2020 49 ngày 19 giờ
251ª EDICION - LIGA LICHESS PRO - BLITZ 3+2 - SEPTIEMBRE 2020 49 ngày 20 giờ
265ª EDICION - LIGA LICHESS PRO - SUB1800 - SEPTIEMBRE 2020 49 ngày 20 giờ
27Cuarto torneo suizo online Cub ajedrez Buin 50 ngày 21 giờ
284ª EDICIÓN - LIGA LICHESS PRO - SUB1800 - AGOSTO 2020 55 ngày 13 giờ
29TORNEO ROUND ROBIN POR EQUIPOS CURSO SM 2020 57 ngày
30Magnament Premove Cup 57 ngày 1 giờ
31TORNEO SUIZO ABIERTO INTERNACIONAL CURSO SM 2020 57 ngày 1 giờ
32PLAYOFF SUIZO ABIERTO INTERNACIONAL CURSO SM 2020 57 ngày 1 giờ
33TORNEO SUIZO POR EQUIPOS CURSO SM 2020 57 ngày 3 giờ
34TORNEO SUIZO CURSO SM 2020 - ROUND ROBIN 58 ngày 1 giờ
35TORNEO SUIZO CURSO SM 2020 - SUB 14 58 ngày 1 giờ
36TORNEO SUIZO CURSO SM 2020 - SUB 10 58 ngày 1 giờ
37TORNEO SUIZO CURSO SM 2020 - SUB 12 58 ngày 1 giờ
381ª División - Liga Lichess PRO - Edición 2 - Agosto 2020 58 ngày 18 giờ
392ª División - Liga Lichess PRO - Edición 2 - Agosto 2020 58 ngày 18 giờ
403ª División - Liga Lichess PRO - Agosto 2020 60 ngày 19 giờ
41Tercer torneo suizo online Cub ajedrez Buin 64 ngày 21 giờ
42Torneo Online por Equipos "Peloton 2020" 64 ngày 22 giờ
43Final Ciclo Campeonato Nacional Blitz AJEFECH LiChess 2020 68 ngày 21 giờ
441ª SUPERLIGA BULLET - AGOSTO 1+0 71 ngày 13 giờ
45Segundo torneo suizo online Cub ajedrez Buin 78 ngày 21 giờ
46CXLVIIi Torneo Area 5 En Linea - Agosto 2020 - Sub14- Sub18 78 ngày 21 giờ
47CXLVIIi Torneo Area 5 En Linea - Agosto 2020 - OPEN - Sub-18 79 ngày 1 giờ
48Primer torneo suizo online Cub ajedrez Buin 92 ngày 21 giờ
49LIGA DE AJEDREZ ZONA NORTE CHILE TORNEO APERTURA 99 ngày 20 giờ
50Primer RR online CAB 102 ngày 21 giờ