Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Catalonia (CAT)

Flag CAT
SốGiảiCập nhật
1XXXVII Torneig Open de Martorell Grup C 18 phút
2XXXVII Torneig Open de Martorell Grup B (226273) 18 phút
3XXXVII Torneig Open de Martorell Grup A (226272) 18 phút
4SOCIAL COPA 2019-2020 3 giờ 36 phút
5AURÓ 3r i 4t 5 giờ 21 phút
64r..Torneig Solidari Drac Artcai 5 giờ 57 phút
7XXVII TORNEIG PROMOCIÓ C.E.BADALONA 11 giờ 56 phút
8III Torneig Tardor Gerunda Tancat MC 19 giờ 4 phút
9III Torneig Tardor Gerunda Obert 19 giờ 51 phút
10XVI Obert del Maresme 20 giờ 43 phút
11Campionat de Barcelona de Veterans grup B 22 giờ 31 phút
12Campionat de Barcelona de Veterans grup A 22 giờ 33 phút
13REINA ELISENDA-VIROLAI CURS 2019-20 PRIMERA FASE GRUP B GRANS 1 ngày 1 giờ
14REINA ELISENDA-VIROLAI CURS 2019-20 PRIMERA FASE A GRANS 1 ngày 1 giờ
15REINA ELISENDA-VIROLAI CURS 2019-20 GRUP PETITS PRIMER CAMPIONAT 1 ngày 1 giờ
16V Torneig infantil d'Escacs Solidari-Ciutat Cooperativa-Molí Nou Sub 12 1 ngày 11 giờ
17V Torneig infantil d'Escacs Solidari-Ciutat Cooperativa-Molí Nou Sub 10 1 ngày 11 giờ
18V Torneig infantil d'Escacs Solidari-Ciutat Cooperativa-Molí Nou Sub 8 1 ngày 11 giờ
19VIII Obert Escacs del Moianes 2019 (228924) 1 ngày 18 giờ
20VII Obert Club Escacs Cornella 2019 Memorial Dr. Josep Vallve Pinol 1 ngày 18 giờ
21Campionat de Catalunya per Equips d'Edats 2019 - Sub18 1 ngày 20 giờ
22Campionat de Catalunya per Equips d'Edats 2019 - Sub14 1 ngày 20 giờ
23Campionat de Catalunya per Equips d'Edats 2019 - Sub10 1 ngày 20 giờ
24XIII Obert d’Escacs Santa Eulalia de Roncana 2019 GRUP A Code - 226030 1 ngày 20 giờ
25Campionat de Catalunya per Equips d'Edats 2019 - Sub8 1 ngày 20 giờ
26XIII Obert d’Escacs Santa Eulalia de Ronçana 2019 GRUP B - Code 226031 1 ngày 20 giờ
27XIII Obert d’Escacs Santa Eulalia de Ronçana 2019 GRUP C 1 ngày 20 giờ
28XIII Obert d’Escacs Santa Eulalia de Ronçana 2019 GRUP D 1 ngày 20 giờ
2962 OBERT DE TERRASSA 2019 1 ngày 21 giờ
30Campionat Individual Absolut de Lleida 2019 1 ngày 23 giờ
31Campionat Individual Absolut de Lleida 2019 - Grup II 1 ngày 23 giờ
32Campionat Individual Absolut de Lleida 2019 - Grup III Promoció 1 ngày 23 giờ
33Tancat de MC de Tardor del club Barcelona (227545) 2 ngày 2 giờ
34II Open de Tardor del Barcelona (227541) 2 ngày 2 giờ
35Campionat Absolut Territorial de Tarragona 2019 - Grup A (Code 231216) 2 ngày 4 giờ
36Campionat Absolut Territorial de Tarragona 2019 - Grup B (Code 231226) 2 ngày 4 giờ
37Campionat Absolut Territorial de Tarragona 2019 - Grup C (Code 231227) 2 ngày 4 giờ
38XXIIIé Obert d'Escacs de Sta Margarida de Montbui 2 ngày 20 giờ
39Campionat Territorial de Barcelona 2019 Baix Llobregat 3 ngày 3 giờ
40Campionat Territorial de Barcelona 2019 Barcelones 3 ngày 3 giờ
41Campionat Territorial Absolut de Barcelona 2019 3 ngày 3 giờ
42Campionat de Girona Individual Absolut 3 ngày 5 giờ
43Torneig Centenari Casal Catolic Sant Andreu Grup MC Code 224570 3 ngày 22 giờ
44Torneig Centenari Casal Catolic Sant Andreu Tram B Code 224575 3 ngày 22 giờ
45Torneig Centenari Casal Catolic Sant Andreu Tram A Code 224574 3 ngày 22 giờ
46Torneig Centenari Casal Catolic Sant Andreu Grup Sub14 Code 224573 3 ngày 22 giờ
47Torneig Centenari Casal Catolic Sant Andreu Tram C Code 224576 3 ngày 22 giờ
48Torneig Centenari Casal Catolic Sant Andreu Grup MF Code 224571 3 ngày 22 giờ
49XXXVII TORNEIG OBERT D’ESCACS VILA DE CERDANYOLA (Espinets) 3 ngày 22 giờ
50XXXVII TORNEIG OBERT D’ESCACS VILA DE CERDANYOLA (Grup B) 3 ngày 22 giờ