Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
12019 AuCC Fall Leaves JU900 1 ngày 12 giờ
22019 AuCC Fall Leaves 1 ngày 13 giờ
3ACC Ted Winick Memorial U1800 1 ngày 13 giờ
42019 Aurora Fall Open - JU1000 1 ngày 13 giờ
5ACC Ted Winick Memorial Crown 1 ngày 13 giờ
6ACC Ted Winick Memorial U1400 1 ngày 15 giờ
7Century - Richmond Hill Open 2019 (All Sections) 2 ngày 5 giờ
8CHAMPIONNAT JEUNESSE DES LAURENTIDES 2019 2 ngày 13 giờ
9FOCC #24 U900 2 ngày 13 giờ
10FOCC #24 U1300 2 ngày 13 giờ
11FOCC #24 U1600 2 ngày 13 giờ
12FOCC #24 U1900 2 ngày 13 giờ
13FOCC #24 Crown 2 ngày 13 giờ
142019 Aurora Fall Open - U1700 2 ngày 17 giờ
15Ligue élite du dimanche - S11 - Saison régulière (Lentes) 2 ngày 17 giờ
162019 Aurora Fall Open - U2100 2 ngày 18 giờ
172019 Aurora Fall Open - MASTER 2 ngày 18 giờ
182019 Aurora Fall Open - U1300 2 ngày 18 giờ
192019 Aurora Fall Open - JU1000 3rd place playoff 3 ngày 14 giờ
202019 Aurora Fall Open JU1000 - playoff 1st-2nd 3 ngày 14 giờ
212019 Aurora Fall Blitz 4 ngày 18 giờ
22Ligue élite du dimanche - S11 - Matchs hors-concours 15 ngày 21 giờ
232019 Aurora Fall Open 16 ngày 12 giờ
24TOURNOI DU CLUB JEUNESSE BARBACANE (LAURENTIDES) «SAMEDI ÉLITE» 17 ngày 20 giờ
25Tournoi du club de Laval 01 Octobre au 29 Octobre 2019 SECTION A 19 ngày 17 giờ
26Tournoi du club de Laval 01 Octobre au 29 Octobre 2019 SECTION B 19 ngày 17 giờ
27FOCC #23 U1600 22 ngày 20 giờ
28Tournoi de blitz club de Laval MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 23 ngày 3 giờ
29FOCC #23 Crown 23 ngày 4 giờ
30FOCC #23 U900 23 ngày 11 giờ
31FOCC #23 U1900 23 ngày 11 giờ
32FOCC #23 U1300 23 ngày 11 giờ
33Markham Richmond Hill Rook Lift U1800 26 ngày 14 giờ
34Markham Richmond Hill Rook Lift Crown 26 ngày 14 giờ
35Markham Richmond Hill Rook Lift U1200 26 ngày 14 giờ
36Markham Richmond Hill Rook Lift JU800 26 ngày 14 giờ
37ACC End of Summer Crown 29 ngày 13 giờ
38ACC End of Summer U1800 29 ngày 13 giờ
39ACC End of Summer U1400 29 ngày 14 giờ
40Transcontinental autonal s4 30 ngày 19 giờ
41Transcontinental autonal s2 30 ngày 19 giờ
42Transcontinental autonal s1 30 ngày 19 giờ
43Transcontinental autonal s3 30 ngày 20 giờ
44Transcontinental autonal s5 30 ngày 20 giờ
45TOURNOI DU CLUB JEUNESSE BARBACANE (LAURENTIDES) «SAMEDI BATISSEUR» 31 ngày 21 giờ
462019 Toronto Senior Championship 32 ngày 16 giờ
47TOURNOI DU CLUB JEUNESSE BARBACANE (LAURENTIDES) «JEUDI» 33 ngày
482019 AuCC Fall Leaves 33 ngày 15 giờ
49Ligue élite du dimanche - S11 - Blitz (U1800) 37 ngày 1 giờ
50Ligue élite du dimanche - S11 - Blitz (Ouverte) 37 ngày 1 giờ