Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
1FOCC #29 U1600 Section 1 ngày 7 giờ
2FOCC #29 U900 Section 1 ngày 19 giờ
3FOCC #29 U1300 Section 1 ngày 19 giờ
4FOCC #29 U1900 Section 1 ngày 19 giờ
5FOCC #29 Crown Section 1 ngày 19 giờ
6Torneio IF ASX 2 ngày 2 giờ
7Cours élite du dimanche A2020 (Saison régulière) 2 ngày 3 giờ
8FOCC #28 U900 Section 22 ngày 19 giờ
9FOCC #28 U1900 Section 22 ngày 19 giờ
10FOCC #28 U1600 Section 22 ngày 19 giờ
11FOCC #28 U1300 Section 22 ngày 19 giờ
12FOCC #28 Crown Section 22 ngày 19 giờ
13Semirapide autonnal «B» 2020 24 ngày 1 giờ
14Semirapide autonnal «A» 2020 24 ngày 1 giờ
15Torneio IF ASX 52 ngày 1 giờ
16Camp d'entraînement d'été 4 (Parties lentes) 60 ngày 4 giờ
17Camp d'entraînement d'été 4 (Parties rapides) 60 ngày 5 giờ
18BC Active Championship 2020 64 ngày 23 giờ
19Cours élite du dimanche - Été 2020 65 ngày 2 giờ
20Juniors to Masters vs Chess Federation of Canada 73 ngày
21Juniors to Masters vs Team BC 73 ngày
22CHAMPIONNAT OUVERT DE QUÉBEC 2020 SECTION OUVERTE 80 ngày 20 giờ
23Camp virtuel d'entraînement d'été 3 (Parties lentes) 81 ngày 4 giờ
24Camp virtuel d'entraînement d'été 3 (Parties rapides) 81 ngày 8 giờ
25Juniors to Masters Sunshine U1200 86 ngày 22 giờ
26Juniors to Masters Sunshine Open 86 ngày 22 giờ
27Juniors to Masters vs Maritime Chess Club 92 ngày 4 giờ
28Camp virtuel d'entraînement d'été 2 (Parties lentes) 95 ngày 3 giờ
29Camp virtuel d'entraînement d'été 2 (Parties rapides) 95 ngày 7 giờ
30FOCC #27 U900 Section 106 ngày 20 giờ
31FOCC #27 U1900 Section 106 ngày 20 giờ
32FOCC #27 U1600 Section 106 ngày 20 giờ
33FOCC #27 U1300 Section 106 ngày 20 giờ
34FOCC #27 Crown Section 106 ngày 20 giờ
35Juniors to Masters vs Vancouver Island // Final Score: JtM 26.5 - 23.5 VanIsland 107 ngày 22 giờ
36Juniors to Masters Summer U1000 107 ngày 22 giờ
37Juniors to Masters Summer Open 107 ngày 22 giờ
38Ovation Échiquéenne Tournoi semi-rapide chess.com 27 juin 114 ngày 3 giờ
39Camp virtuel d'entraînement d'été 1 (Parties lentes) 116 ngày 4 giờ
40Camp virtuel d'entraînement d'été 1 (Parties rapides) 116 ngày 8 giờ
41Ovation Échiquéenne Tournoi semi-rapide du 21 juin 121 ngày 3 giờ
422020 BC Senior Chess Championship 127 ngày 21 giờ
43Ligue élite du dimanche - S12 - Séries éliminatoires 128 ngày 2 giờ
44Ligue élite du dimanche - S12 - Saison régulière (Lentes (1-3) & Rapides (4-5)) 153 ngày
45FOCC #26 U1300 Section 169 ngày 10 giờ
46FOCC #26 U900 Section 169 ngày 10 giờ
47FOCC #26 U1600 Section 175 ngày 9 giờ
48FOCC #26 U1900 Section 176 ngày 20 giờ
49FOCC #26 Crown Section 176 ngày 20 giờ
50Spring Break Week 1 215 ngày 21 giờ