Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Canada (CAN)

Flag CAN
SốGiảiCập nhật
1FOCC #26 U900 Section 1 ngày 2 giờ
2FOCC #26 U1900 Section 1 ngày 2 giờ
3FOCC #26 U1300 Section 1 ngày 2 giờ
4FOCC #26 U1600 Section 1 ngày 3 giờ
5FOCC #26 Crown Section 1 ngày 5 giờ
6Ligue élite du dimanche - S12 - Saison régulière (Lentes) 13 ngày 14 giờ
7Tournoi semi-rapides du club de Laval 07 Janvier au 21 Janvier 2019 SECTION A 83 ngày 7 giờ
8TOURNOI DU CLUB JEUNESSE BARBACANE (LAURENTIDES) «SAMEDI ÉLITE» 83 ngày 8 giờ
9Ligue élite du dimanche - S12 - Blitz de début de saison - Section B (U1900) 83 ngày 11 giờ
10Greater Toronto Chess League 2020 83 ngày 13 giờ
112020 AuCC Deep Snow JU900 84 ngày 4 giờ
122020 AuCC Deep Snow 84 ngày 4 giờ
13ACC Winter U1400 84 ngày 5 giờ
14ACC Winter Crown 84 ngày 5 giờ
15ACC Winter U1800 84 ngày 5 giờ
16Ligue élite du dimanche - S12 - Blitz de début de saison - Section A (1900+) 84 ngày 14 giờ
17FOCC #25 U1600 Section 85 ngày 6 giờ
18FOCC #25 U900 Section 85 ngày 6 giờ
19FOCC #25 U1300 Section 85 ngày 6 giờ
20FOCC #25 U1900 Section 85 ngày 6 giờ
21FOCC #25 Crown Section 85 ngày 6 giờ
22MRCC Pawn Race JU800 85 ngày 15 giờ
23MRCC Pawn Race 85 ngày 15 giờ
244th Aurora Chess Day - Blitz 93 ngày 5 giờ
254th Aurora Chess Day - Odd 93 ngày 9 giờ
264th Aurora Chess Day - Even 93 ngày 10 giờ
274th Aurora Chess Day 94 ngày 4 giờ
28Markham Richmond Hill Magic Knight JU800 97 ngày 11 giờ
29Markham Richmond Hill Magic Knight U1200 98 ngày 4 giờ
30Markham Richmond Hill Magic Knight Champions 98 ngày 4 giờ
31Tournoi de blitz club de Laval MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 110 ngày 10 giờ
32ACC 2018 Holiday Rapid Swiss 112 ngày 5 giờ
332e GRAND PRIX jeunesse des Laurentides 4e - Secondaire 114 ngày 15 giờ
342e GRAND PRIX jeunesse des Laurentides 1ere - 3e année 114 ngày 15 giờ
35ACC Rembembrance Day U1800 117 ngày 16 giờ
36Tournoi du club de Laval 12 Novembre au 10 Décembre 2019 SECTION A 117 ngày 19 giờ
37Tournoi du club de Laval 12 Novembre au 10 Décembre 2019 SECTION B 117 ngày 19 giờ
382019 Aurora Winter Bliss 118 ngày 5 giờ
392019 Aurora Winter Bliss JU900 118 ngày 5 giờ
40ACC Rembembrance Day Crown 119 ngày 4 giờ
41ACC Rembembrance Day U1400 119 ngày 5 giờ
42Ligue élite du dimanche - S11 - Blitz de fin de saison (Ouverte) 119 ngày 16 giờ
43Ligue élite du dimanche - S11 - Blitz de fin de saison (U1900) 119 ngày 16 giờ
44FOCC #24 U900 120 ngày 4 giờ
45FOCC #24 U1900 120 ngày 4 giờ
46FOCC #24 U1600 120 ngày 4 giờ
47FOCC #24 U1300 120 ngày 4 giờ
48FOCC #24 Crown 120 ngày 4 giờ
49Ligue élite du dimanche - S11 - Séries éliminatoires 120 ngày 13 giờ
502019 Toronto Senior Championship 125 ngày 5 giờ