Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bahrain (BRN)

Flag BRN
SốGiảiCập nhật
198th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 213 ngày 2 giờ
2AlMeethaq Tournament 2020 - A 214 ngày 22 giờ
3Bahrain Chess Academy 2nd Category Rapid Fide Rated Tournament 214 ngày 22 giờ
4AlMeethaq Tournament 2020 - B 214 ngày 23 giờ
5Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 215 ngày 1 giờ
613th Bahrain Chess Academy Fide Rated Classic 2020 221 ngày 2 giờ
7Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 222 ngày 1 giờ
897th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 222 ngày 21 giờ
92020-02-15 Andalus Wiz Kids (Developmental - II) @ Andalus Bldg 228 ngày 1 giờ
102020-02-15 Andalus Wiz Kids (Developmental - I) 228 ngày 4 giờ
112020-02-15 Andalus Wiz Kids (Weekend Group) @ Jana Tower 228 ngày 6 giờ
12Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 229 ngày 1 giờ
1396th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 229 ngày 21 giờ
142020-02-10 Andalus Wiz Kids (Golden Sands Group) @ Hoora 232 ngày 23 giờ
152020-02-08 Andalus Wiz Kids (Weekend Group) @ Jana Tower 235 ngày 7 giờ
16Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 236 ngày 1 giờ
1795th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 236 ngày 21 giờ
182020-02-03 Andalus Wiz Kids (Golden Sands Group) @ Hoora 240 ngày
19Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 243 ngày 1 giờ
202020-01-31 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament 243 ngày 5 giờ
2194th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 243 ngày 21 giờ
2292nd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 244 ngày 8 giờ
2393rd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 244 ngày 8 giờ
242020-01-27 Andalus Wiz Kids (Golden Sands Group) @ Hoora 246 ngày 23 giờ
2512th Bahrain Chess Academy Fide Rated Classic 2020 248 ngày 1 giờ
262020-01-25 Andalus Wiz Kids (Developmental - II) 249 ngày 1 giờ
272020-01-25 Andalus Wiz Kids (Developmental - I) 249 ngày 3 giờ
282020-01-25 Andalus Wiz Kids (Weekend Group) @ Jana Tower 249 ngày 6 giờ
29Bahrain Chess Academy Weekly Training Tournament 250 ngày 1 giờ
302020-01-20 Andalus Golden Sands Group Chess Games 253 ngày 23 giờ
312020-01-18 Andalus Wiz Kids (Developmental - II) 256 ngày 1 giờ
322020-01-18 Andalus Wiz Kids (Developmental - I) 256 ngày 3 giờ
33Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 257 ngày
342020-01-13 Andalus Golden Sands Group Chess GAmes 260 ngày 23 giờ
352020-01-04 Andalus Wiz Kids (Developmental-II) 263 ngày 2 giờ
362020-01-04 Andalus Wiz Kids (Developmental-I) 263 ngày 4 giờ
37Bahrain Chess Academy 2nd Category Weekly Training Tournament 264 ngày
38Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 264 ngày 1 giờ
3991st Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 264 ngày 22 giờ
402020-01-06 Andalus Golden Sands Group Chess Games 267 ngày 23 giờ
4190th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 271 ngày 22 giờ
42National Day Blitz Tournament 2019 277 ngày 23 giờ
432019-12-27 Andalus Rapid Chess Tournament (Beginners/Non-Rated Category) 278 ngày 6 giờ
442019-12-27 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament 278 ngày 6 giờ
452019-12-23 Andalus Golden Sands Group Chess Games 281 ngày 20 giờ
46Naim Youth Center National Day Championship - 2019 282 ngày 5 giờ
4789th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 285 ngày 7 giờ
482019-12-17 Andalus "Bahrain National Day" Team Bughouse Chess Tournament 288 ngày
492019-12-13 Andalus Weekly Blitz Chess Tournament 291 ngày 20 giờ
50Bahrain Chess Academy 2nd Category Weekly Training Tournament 291 ngày 23 giờ