Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bahrain (BRN)

Flag BRN
SốGiảiCập nhật
112th Bahrain Chess Academy Fide Rated Classic 2020 82 ngày 22 giờ
22020-01-13 Andalus Golden Sands Group Chess GAmes 83 ngày 19 giờ
392nd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 84 ngày 19 giờ
42020-01-04 Andalus Wiz Kids (Developmental-II) 85 ngày 22 giờ
52020-01-04 Andalus Wiz Kids (Developmental-I) 86 ngày
62020-01-11 Andalus Weekend Group @ Jana Tower 86 ngày 3 giờ
7Bahrain Chess Academy 2nd Category Weekly Training Tournament 86 ngày 20 giờ
8Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 86 ngày 21 giờ
991st Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 87 ngày 18 giờ
102020-01-06 Andalus Golden Sands Group Chess Games 90 ngày 19 giờ
1190th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 94 ngày 18 giờ
12National Day Blitz Tournament 2019 100 ngày 19 giờ
132019-12-27 Andalus Rapid Chess Tournament (Beginners/Non-Rated Category) 101 ngày 2 giờ
142019-12-27 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament 101 ngày 2 giờ
152019-12-23 Andalus Golden Sands Group Chess Games 104 ngày 16 giờ
16Naim Youth Center National Day Championship - 2019 105 ngày 1 giờ
1789th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 108 ngày 3 giờ
182019-12-17 Andalus "Bahrain National Day" Team Bughouse Chess Tournament 110 ngày 20 giờ
192019-12-13 Andalus Weekly Blitz Chess Tournament 114 ngày 16 giờ
20Bahrain Chess Academy 2nd Category Weekly Training Tournament 114 ngày 19 giờ
2188th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 115 ngày 17 giờ
22Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 121 ngày 21 giờ
2387th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 122 ngày 17 giờ
242019-12-02 Andalus Golden Sands Group Chess Games 125 ngày 20 giờ
25Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 128 ngày 20 giờ
265th MBJ Open Blitz tournament 2019 128 ngày 20 giờ
2786th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 129 ngày 18 giờ
282019-11-25 Andalus Golden Sands Group Chess Games 132 ngày 2 giờ
292nd Ramli Mall Kids Chess Championship 2019 135 ngày 19 giờ
302019-11-22 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament 135 ngày 20 giờ
312019-11-22 Andalus Rapid Chess Tournament (Non-Rated/Beginners) 135 ngày 20 giờ
322nd MBJ Open Rapid Chess Tournament 2019 135 ngày 21 giờ
3385th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 (2nd Ramli Mall) 136 ngày 17 giờ
3484th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 139 ngày 19 giờ
352019-11-18 Andalus Golden Sands Group Chess Games 139 ngày 20 giờ
36Bahrain Chess Academy 2nd Category Weekly Training Tournament 142 ngày 19 giờ
372019-11-15 Andalus "Childrens Day Fun Day" Team Bughouse Chess Trnmt 142 ngày 19 giờ
38Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 142 ngày 21 giờ
39Bahrain Chess Academy 2nd Category Blitz Rated Tournament 149 ngày 19 giờ
40Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 149 ngày 21 giờ
4183rd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 150 ngày 18 giờ
422019-11-01 Andalus Trick & Threat Bughouse Team Chess Tournament 156 ngày 19 giờ
43Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 156 ngày 21 giờ
4482nd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2019 157 ngày 17 giờ
45Ramli Mall Blitz Fide Rated Chess Tournament 2019 160 ngày 22 giờ
46Ramli Mall Rapid Fide Rated Chess Tournament 2019 160 ngày 22 giờ
47Ramli Mall Kids Chess Championship 2019 163 ngày 19 giờ
482019-10-25 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament 163 ngày 19 giờ
491st MBJ Rapid Open Tournament 2019 169 ngày 21 giờ
50Bahrain Chess Academy 1st Category weekly Training Tournament 170 ngày 20 giờ