Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bahrain (BRN)

Flag BRN
SốGiảiCập nhật
12021-04-16 ANDALUS CHESS CLUB-BAHRAIN "Tamang Katuwaan" Weekly Blitz Chess Trnmt 4 ngày 14 giờ
2Friday Training B - Bahrain Chess Academy | 16-04-2021 5 ngày 20 giờ
3Friday Training A - Bahrain Chess Academy | 16-04-2021 5 ngày 20 giờ
4Friday Training - Bahrain Chess Academy | 09-0-2021 12 ngày 18 giờ
5Monday Training - Bahrain Chess Academy | 05-04-2021 16 ngày 19 giờ
62021-04-02 ANDALUS CHESS CLUB-BAHRAIN "PRESIDENT'S CUP" BLITZ CHESS TRNMT 20 ngày
7Friday Training - Bahrain Chess Academy | 26-03-2021 26 ngày 19 giờ
8Friday Training - Bahrain Chess Academy | 26-02-2021 54 ngày 1 giờ
9Friday Training - Bahrain Chess Academy | 12-02-2021 54 ngày 1 giờ
10Friday Training - Bahrain Chess Academy | 5-2-2021 54 ngày 1 giờ
11Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz 29-01-2021 82 ngày 22 giờ
12Bahrain Chess Academy Friday Training Tournament 29-01-2021 82 ngày 22 giờ
1320th Bahrain Chess Academy Rapid Fide Rated | 27-01-2021 84 ngày 17 giờ
14Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz 22-01-2021 89 ngày 17 giờ
15Bahrain Chess Academy Friday Training Tournament 22-01-2021 89 ngày 19 giờ
16Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz 15-01-2021 96 ngày 17 giờ
17Bahrain Chess Academy Friday Friendly Tournament 96 ngày 20 giờ
18Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz 08-01-2021 103 ngày 17 giờ
191st Categoty Weekly Training Tournament 103 ngày 19 giờ
20Bahrain Chess Academy Thursday Kids 07-01-2021 104 ngày 19 giờ
21Bahrain Chess Academy Fide Rated Blitz New Year 1-1-2021 110 ngày 17 giờ
22Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 25-12-2020 117 ngày 17 giờ
23Bahrain Chess Academy Friday Kids 20-11-2020 152 ngày 19 giờ
24Bahrain Chess Academy Friday Kids 158 ngày 22 giờ
25Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 166 ngày 18 giờ
2699th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 173 ngày 17 giờ
2798th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 416 ngày 22 giờ
28AlMeethaq Tournament 2020 - A 418 ngày 17 giờ
29Bahrain Chess Academy 2nd Category Rapid Fide Rated Tournament 418 ngày 18 giờ
30AlMeethaq Tournament 2020 - B 418 ngày 19 giờ
31Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 418 ngày 21 giờ
3213th Bahrain Chess Academy Fide Rated Classic 2020 424 ngày 22 giờ
33Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 425 ngày 20 giờ
3497th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 426 ngày 17 giờ
352020-02-15 Andalus Wiz Kids (Developmental - II) @ Andalus Bldg 431 ngày 21 giờ
362020-02-15 Andalus Wiz Kids (Developmental - I) 431 ngày 23 giờ
372020-02-15 Andalus Wiz Kids (Weekend Group) @ Jana Tower 432 ngày 2 giờ
38Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 432 ngày 21 giờ
3996th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 433 ngày 17 giờ
402020-02-10 Andalus Wiz Kids (Golden Sands Group) @ Hoora 436 ngày 19 giờ
412020-02-08 Andalus Wiz Kids (Weekend Group) @ Jana Tower 439 ngày 2 giờ
42Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 439 ngày 20 giờ
4395th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 440 ngày 17 giờ
442020-02-03 Andalus Wiz Kids (Golden Sands Group) @ Hoora 443 ngày 19 giờ
45Bahrain Chess Academy 1st Category Weekly Training Tournament 446 ngày 20 giờ
462020-01-31 Andalus Fide Rated Rapid Chess Tournament 447 ngày 1 giờ
4794th Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 447 ngày 17 giờ
4892nd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 448 ngày 4 giờ
4993rd Bahrain Chess Academy Blitz Fide Rated 2020 448 ngày 4 giờ
502020-01-27 Andalus Wiz Kids (Golden Sands Group) @ Hoora 450 ngày 19 giờ