Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Botswana (BOT)

Flag BOT
SốGiảiCập nhật
12019 DEBSWANA CHESS LEAGUE 21 ngày 20 giờ
2SUCACAI 31/07/2018 TORNEIO 229 47 ngày 7 giờ
32019 GABORONE INTERNATIONAL OPEN- LADIES SECTION 50 ngày 18 giờ
42019 GABORONE INTERNATIONAL OPEN- OPEN SECTION 50 ngày 18 giờ
52019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U12 BOYS 62 ngày 23 giờ
62019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U8 Boys 62 ngày 23 giờ
72019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 18 GIRLS 62 ngày 23 giờ
82019 Debswana Youth Chess Championship Finals- U18 BOYS 62 ngày 23 giờ
92019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 16 GIRLS 63 ngày
102019 Debswana Youth Chess Championship Finals- U14 BOYS 63 ngày
112019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 14 GIRLS 63 ngày
122019 Debswana Youth Chess Championship Finals- U16 BOYS 63 ngày
132019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 10 GIRLS 63 ngày
142019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 8 GIRLS 63 ngày
152019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U10 BOYS 63 ngày 1 giờ
162019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 12 GIRLS 63 ngày 20 giờ
17mastes 2019 65 ngày 16 giờ
18INTERMINES CHESS TOURNAMENT 2019 70 ngày 10 giờ
19INTERMINES CHESS TOURNAMENT 2019 B 70 ngày 10 giờ
20SUCACAI 203 76 ngày 5 giờ
21SUCACAI 203 76 ngày 5 giờ
22SUCACAI 202 76 ngày 5 giờ
232019 METROPOLITAN NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP FINAL- OPEN 76 ngày 21 giờ
242019 METROPOLITAN NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-LADIES 77 ngày 18 giờ
252019 WINTER BLITZ 86 ngày 20 giờ
26SUCACAI TORNEIO NR 176 93 ngày 8 giờ
27SUCACAI TORNEIO NR 176 93 ngày 8 giờ
28SUCACAI 161 103 ngày 9 giờ
29MOBE Chess Championships, Senior Schools Open 104 ngày 15 giờ
30MOBE Chess Championships, Senior Schools Girls 104 ngày 16 giờ
31MOBE Chess Championships, Junior Schools Open 104 ngày 16 giờ
32MOBE Chess Championships, Junior Schools Girls 104 ngày 16 giờ
33MOBE Chess Championships, Primary Schools 104 ngày 16 giờ
342019 MOBE SENIOR SCHOOLS CHAMPIONSHIP OPEN SECTION-KANYE 106 ngày 11 giờ
352019 MOBE JUNIOR SCHOOL CHAMPIONSHIP GIRLS SECTION-KANYE 106 ngày 11 giờ
362019 MOBE JUNIOR SCHOOLS CHAMPIONSHIP OPEN SECTION-KANYE 106 ngày 11 giờ
372019 MOBE PRIMARY SCHOOL BOYS CHAMPIONSHIP-KANYE 106 ngày 11 giờ
382019 MOBE PRIMARY SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIP-KANYE 106 ngày 11 giờ
39MOBE PRIMARY SCHOOL GIRLS CHAMPIONSHIP 106 ngày 14 giờ
40MOBE JUNIOR SCHOOL CHAMPIONSHIP GIRLS SECTION 106 ngày 14 giờ
41MOBE PRIMARY SCHOOL BOYS CHAMPIONSHIP KANYE 106 ngày 14 giờ
42MOBE JUNIOR SCHOOLS CHAMPIONSHIP OPEN SECTION 106 ngày 14 giờ
43MOBE SENIOR SCHOOLS CHAMPIONSHIP OPEN SECTION 106 ngày 14 giờ
44DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER UNDER 10 GIRLS 119 ngày 21 giờ
45DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER 2019 UNDER 18 GIRLS 119 ngày 22 giờ
46DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER UNDER 8 GIRLS 119 ngày 22 giờ
47DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER 2019 UNDER 8 BOYS 119 ngày 22 giờ
48DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER 2019 UNDER 10 BOYS 119 ngày 22 giờ
49DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER UNDER 10 GIRLS 119 ngày 22 giờ
50DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP QUALIFIER 2019 UNDER 14 GIRLS 119 ngày 23 giờ