Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Botswana (BOT)

Flag BOT
SốGiảiCập nhật
1Metropolitan Chess Championship 1st qualifiers -Open 4 ngày 21 giờ
2Metropolitan Chess Championship 1st qualifiers -ladies 5 ngày 10 giờ
3National Clubs Chess Championships 2020 10 ngày 10 giờ
4AIRFFICIENCY YEAR OPENER 2020-OPEN SECTION 26 ngày 13 giờ
5AIRFFICIENCY YEAR OPENER 2020-LADIES SECTION 26 ngày 13 giờ
62019 Botswana Games Chess Championships - Ladies Section 56 ngày 10 giờ
72019 Botswana Games Chess Championships - Open Section Gaborone 56 ngày 11 giờ
82019 Francistown Open - Open Section Francistown 65 ngày 11 giờ
92019 Francistown Open-Ladies 82 ngày 13 giờ
10Mboki Chilisa Masters Tournament 90 ngày 13 giờ
112019 KOBE RAPID CHESS CHAMPIONSHIP 110 ngày 13 giờ
122019 Debswana Developmental Botswana International Open Chess Championships- Prestige 143 ngày 14 giờ
132019 Debswana Developmental Botswana International Open Chess Cmapionships- Ladies 143 ngày 14 giờ
142019 BOTESSA LADIES 152 ngày 15 giờ
152019 BOTESSA OPEN 152 ngày 16 giờ
162019 BRIGADE CHESS GAMES LADIES 161 ngày 13 giờ
172019 BRIGADES CHESS GAMES-OPEN 161 ngày 13 giờ
182019 DEBSWANA CHESS LEAGUE 171 ngày 19 giờ
192019 ROSCOE BONNA BLITZ 178 ngày 19 giờ
20GRACE WORLD AFRICA FOUNDATION SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS SENIOR SCHOOL BOYS 186 ngày 13 giờ
21GRACE WORLD AFRICA FOUNDATION SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS GIRLS SENIOR SCHOOL GIRLS 186 ngày 13 giờ
22Sua Open 2019- Youth Section 194 ngày 11 giờ
23Sua International Open 2019-Ladies Section 194 ngày 11 giờ
24Sua International Open 2019 - Open Section 194 ngày 11 giờ
25Sua International Open 2019-Ladies Section 194 ngày 14 giờ
26Sua Open 2019- Youth Section 194 ngày 14 giờ
27SUCACAI TORNEIO 235 PRIMEIRO DA NOITE 199 ngày 1 giờ
28SUCACAI 31/07/2018 TORNEIO 229 205 ngày
292019 GABORONE INTERNATIONAL OPEN- LADIES SECTION 208 ngày 11 giờ
302019 GABORONE INTERNATIONAL OPEN- OPEN SECTION 208 ngày 11 giờ
312019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U12 BOYS 220 ngày 16 giờ
322019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U8 Boys 220 ngày 16 giờ
332019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 18 GIRLS 220 ngày 17 giờ
342019 Debswana Youth Chess Championship Finals- U18 BOYS 220 ngày 17 giờ
352019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 16 GIRLS 220 ngày 17 giờ
362019 Debswana Youth Chess Championship Finals- U14 BOYS 220 ngày 17 giờ
372019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 14 GIRLS 220 ngày 17 giờ
382019 Debswana Youth Chess Championship Finals- U16 BOYS 220 ngày 17 giờ
392019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 10 GIRLS 220 ngày 18 giờ
402019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 8 GIRLS 220 ngày 18 giờ
412019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U10 BOYS 220 ngày 18 giờ
422019 DEBSWANA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-U 12 GIRLS 221 ngày 13 giờ
43mastes 2019 223 ngày 9 giờ
44INTERMINES CHESS TOURNAMENT 2019 228 ngày 3 giờ
45INTERMINES CHESS TOURNAMENT 2019 B 228 ngày 3 giờ
46SUCACAI 203 233 ngày 22 giờ
47SUCACAI 203 233 ngày 22 giờ
48SUCACAI 202 233 ngày 22 giờ
492019 METROPOLITAN NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP FINAL- OPEN 234 ngày 15 giờ
502019 METROPOLITAN NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP FINAL-LADIES 235 ngày 11 giờ