Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Rapid KBSK Jeugd 05092020 18 ngày 9 giờ
2Clubkamp 2021 28 ngày 6 giờ
3BK 2020 OPEN 43 ngày 9 giờ
4Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 2019-20 100 ngày 11 giờ
5Online toernooi Stap 4-5-6 KBSK Brugge 109 ngày 3 giờ
6Clubtornooi 2019 - 2020 REEKS A 200 ngày 4 giờ
7Lentetoernooi Van Volden 2020 202 ngày 5 giờ
8Clubtornooi 2019-2020 REEKS B 208 ngày 21 giờ
9Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 249 ngày 1 giờ
10Vlaams schoolkamp. LAGER 249 ngày 4 giờ
11Vlaams schoolkamp. MINI 249 ngày 5 giờ
12Liga Schoolkampioenschap Middelbaar Onderwijs 298 ngày 4 giờ
13West vlaams schoolkampioenschap 2020 LO 305 ngày 4 giờ
14Fischer Random rapid 312 ngày 22 giờ
15Halloweenrapid 326 ngày 22 giờ
16Herfstrapid 340 ngày 21 giờ
17Snelschaakkampioenschap Oostkamp 368 ngày 22 giờ
18Worstenrapid 375 ngày 21 giờ
19'Return To Club' rapid 382 ngày 22 giờ
20Brugsemeesters 2019 405 ngày 6 giờ
21Blitz Brugse Meesters 2019 406 ngày 22 giờ
22Blitz VV 443 ngày 4 giờ
23Lentetoernooi Van Volden 461 ngày 2 giờ
24De Bosbes Hertsberge 2018 472 ngày 23 giờ
25West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 486 ngày 13 giờ
26West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 - C reeks 487 ngày 2 giờ
27Clubkampioenschap 2018-2019 554 ngày 8 giờ
28BK Schoolschaak 2019 LAGER 557 ngày 3 giờ
29BK Schoolschaak 2019 SECUNDAIR 557 ngày 4 giờ
30BK Schoolschaak 2019 MINI's 557 ngày 4 giờ
31Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 557 ngày 22 giờ
32Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks A 572 ngày 7 giờ
33Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks B 574 ngày 10 giờ
34Brugsemeesters 2018 Blitz 603 ngày 9 giờ
35Vlaams schoolkamp. LAGER 613 ngày 3 giờ
36Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 613 ngày 4 giờ
37Vlaams schoolkamp. MINI'S 613 ngày 5 giờ
38PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 LO 683 ngày 4 giờ
39PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 MON 683 ngày 6 giờ
40Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -16 -18 -20 703 ngày 5 giờ
41Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -12 -14 703 ngày 5 giờ
42Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -8 -10 704 ngày 5 giờ
43Snelschaakkampioenschap Oostkamp 732 ngày 21 giờ
44Clubkampioenschap_Waregem 740 ngày 6 giờ
45Brugse Meesters 2018 767 ngày 7 giờ
46Jeugdcriterium Oostende 2018: -14 808 ngày 2 giờ
47Jeugdcriterium Oostende 2018: Open 808 ngày 3 giờ
48Jeugdcriterium Oostende 2018: -16 808 ngày 3 giờ
49Jeugdcriterium Oostende 2018: -12 808 ngày 3 giờ
50Jeugdcriterium Oostende 2018: -10 808 ngày 3 giờ