Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Brugsemeesters 2019 68 ngày 17 giờ
2Brugsemeesters 2019 77 ngày 13 giờ
3Blitz VV 99 ngày 12 giờ
4Lentetoernooi Van Volden 117 ngày 10 giờ
5De Bosbes Hertsberge 2018 129 ngày 7 giờ
6West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 142 ngày 21 giờ
7West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 - C reeks 143 ngày 10 giờ
8Clubkampioenschap 2018-2019 210 ngày 16 giờ
9BK Schoolschaak 2019 LAGER 213 ngày 11 giờ
10BK Schoolschaak 2019 SECUNDAIR 213 ngày 11 giờ
11BK Schoolschaak 2019 MINI's 213 ngày 11 giờ
12Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 214 ngày 6 giờ
13Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks A 228 ngày 15 giờ
14Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks B 230 ngày 18 giờ
15Expertentornooi 2018-2019 241 ngày 8 giờ
16Brugsemeesters 2018 Blitz 259 ngày 17 giờ
17Vlaams schoolkamp. LAGER 269 ngày 11 giờ
18Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 269 ngày 11 giờ
19Vlaams schoolkamp. MINI'S 269 ngày 13 giờ
20PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 LO 339 ngày 12 giờ
21PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 MON 339 ngày 14 giờ
22Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -16 -18 -20 359 ngày 13 giờ
23Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -12 -14 359 ngày 13 giờ
24Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -8 -10 360 ngày 13 giờ
25KK2019 reeks B 381 ngày 17 giờ
26Snelschaakkampioenschap Oostkamp 389 ngày 5 giờ
27Clubkampioenschap_Waregem 396 ngày 14 giờ
28Brugse Meesters 2018 423 ngày 15 giờ
29Brugsemeesters 2018 Blitz 426 ngày 18 giờ
30Jeugdcriterium Oostende 2018: -14 464 ngày 10 giờ
31Jeugdcriterium Oostende 2018: Open 464 ngày 11 giờ
32Jeugdcriterium Oostende 2018: -16 464 ngày 11 giờ
33Jeugdcriterium Oostende 2018: -12 464 ngày 11 giờ
34Jeugdcriterium Oostende 2018: -10 464 ngày 11 giờ
35Jeugdcriterium Oostende 2018: -8 464 ngày 11 giờ
36Expertentornooi 2017-2018 480 ngày 8 giờ
37Lentetornooi 2018 VV 488 ngày 13 giờ
38Lentetoernooi 2018 497 ngày 21 giờ
39VBS De Vaart Moerbrugge 2018 500 ngày 11 giờ
40International Rapid Tournement Wetteren 513 ngày 10 giờ
41Clubkampioenschap 2017 reeks A 515 ngày 15 giờ
42Clubkampioenschap 2017 Reeks C 521 ngày 17 giờ
43Clubkampioenschap 2017 Reeks B 573 ngày 5 giờ
44Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 2 599 ngày 15 giờ
45Clubcompetitie 362 - Het Trouwe Paard Oostkamp - Reeks 1 605 ngày 17 giờ
46Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 2018 631 ngày 6 giờ
47Vlaams schoolkamp. lj 1-3 2018 632 ngày 12 giờ
48Vlaams schoolkamp. LAGER 2018 633 ngày 12 giờ
49Brugge Kersttornooi 2017 Reeks D (-12) 656 ngày 11 giờ
50Brugge Kersttornooi 2017 Reeks C (-14) 656 ngày 11 giờ