Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Belgium (BEL)

Flag BEL
SốGiảiCập nhật
1Boss toernooi - reeks B 87 ngày 9 giờ
2BOSS toernooi - reeks A 90 ngày 3 giờ
3test 110 ngày 2 giờ
4test 110 ngày 14 giờ
5Rapid KBSK Jeugd 05092020 140 ngày 12 giờ
6Clubkamp 2021 150 ngày 9 giờ
7BK 2020 OPEN 165 ngày 12 giờ
8Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 2019-20 222 ngày 14 giờ
9Online toernooi Stap 4-5-6 KBSK Brugge 231 ngày 6 giờ
10Clubtornooi 2019 - 2020 REEKS A 322 ngày 8 giờ
11Lentetoernooi Van Volden 2020 324 ngày 8 giờ
12Clubtornooi 2019-2020 REEKS B 331 ngày
13Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 371 ngày 5 giờ
14Vlaams schoolkamp. LAGER 371 ngày 7 giờ
15Vlaams schoolkamp. MINI 371 ngày 9 giờ
16Liga Schoolkampioenschap Middelbaar Onderwijs 420 ngày 7 giờ
17West vlaams schoolkampioenschap 2020 LO 427 ngày 8 giờ
18Fischer Random rapid 435 ngày 1 giờ
19Halloweenrapid 449 ngày 1 giờ
20Herfstrapid 463 ngày
21Snelschaakkampioenschap Oostkamp 491 ngày 1 giờ
22Worstenrapid 498 ngày 1 giờ
23'Return To Club' rapid 505 ngày 1 giờ
24Brugsemeesters 2019 527 ngày 10 giờ
25Blitz Brugse Meesters 2019 529 ngày 1 giờ
26Blitz VV 565 ngày 8 giờ
27Lentetoernooi Van Volden 583 ngày 5 giờ
28De Bosbes Hertsberge 2018 595 ngày 3 giờ
29West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 608 ngày 17 giờ
30West-Vlaams Ploegenrapidkampioenschap 2019 - C reeks 609 ngày 6 giờ
31Clubkampioenschap 2018-2019 676 ngày 11 giờ
32BK Schoolschaak 2019 LAGER 679 ngày 7 giờ
33BK Schoolschaak 2019 SECUNDAIR 679 ngày 7 giờ
34BK Schoolschaak 2019 MINI's 679 ngày 7 giờ
35Clubcompetitie 'Het Trouwe Paard' Oostkamp 680 ngày 2 giờ
36Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks A 694 ngày 11 giờ
37Schaakclub Van Volden Clubkampioenschap 2019 reeks B 696 ngày 14 giờ
38Brugsemeesters 2018 Blitz 725 ngày 13 giờ
39Vlaams schoolkamp. LAGER 735 ngày 7 giờ
40Vlaams schoolkamp. SECUNDAIR 735 ngày 7 giờ
41Vlaams schoolkamp. MINI'S 735 ngày 9 giờ
42PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 LO 805 ngày 8 giờ
43PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2019 MON 805 ngày 9 giờ
44Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -16 -18 -20 825 ngày 9 giờ
45Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -12 -14 825 ngày 9 giờ
46Liga Jeugdkampioenschap 2019 reeks -8 -10 826 ngày 8 giờ
47Snelschaakkampioenschap Oostkamp 855 ngày 1 giờ
48Clubkampioenschap_Waregem 862 ngày 9 giờ
49Brugse Meesters 2018 889 ngày 11 giờ
50Jeugdcriterium Oostende 2018: -14 930 ngày 6 giờ