Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Burundi (BDI)

Flag BDI
SốGiảiCập nhật
1Burundi National Chess Championship Candidates phase 2 40 ngày 4 giờ
2Championnat National 2019 phase 1 63 ngày 7 giờ
3Championnat Inter-Clubs 70 ngày 11 giờ
4Tournoi d'Octobre 126 ngày 2 giờ
5TC Octobre 126 ngày 9 giờ
6Tournoi de Septembre Catégorie B 153 ngày 7 giờ
7Sep tournoi 153 ngày 8 giờ
8Tournoi de Classement d'Avril 308 ngày 6 giờ
9Mars 2019 336 ngày 6 giờ
10Tournoi des candidats 440 ngày 7 giờ
11Tournoi d'indépendance 581 ngày 5 giờ
12Tournoi Open De Juin 616 ngày 6 giờ