Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Burundi (BDI)

Flag BDI
SốGiảiCập nhật
1Burundi National Chess Championship Candidates phase 2 282 ngày 4 giờ
2Championnat National 2019 phase 1 305 ngày 7 giờ
3Championnat Inter-Clubs 312 ngày 11 giờ
4Tournoi d'Octobre 368 ngày 2 giờ
5TC Octobre 368 ngày 9 giờ
6Tournoi de Septembre Catégorie B 395 ngày 7 giờ
7Sep tournoi 395 ngày 8 giờ
8Tournoi de Classement d'Avril 550 ngày 6 giờ
9Mars 2019 578 ngày 7 giờ
10Tournoi des candidats 682 ngày 7 giờ
11Tournoi d'indépendance 823 ngày 6 giờ