Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Golden Sporting Club Winter FIDE Rating Chess Tournament-2020 (Below-2100) 87 ngày 6 giờ
2Gateway Chess Academy FIDE Rating Chess Tournament 93 ngày 8 giờ
3Elegant Dhanmondi Fide Rapid Chess Tournament 2020 U:18 95 ngày 10 giờ
4Dabaru Spondon Fide Standard Rating Tournament Below 2100 102 ngày 6 giờ
5Shaheed Kazi Sadik Hassan International Rating Open Chess Tournament- 2019 104 ngày 10 giờ
6Morning Glory Fide Rating Chess Tournamemt 2019 105 ngày 6 giờ
7Elegant 18th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2019 108 ngày 7 giờ
8 Elegant 3rd FIDE Blitz Rating Chess Tournament 2019 108 ngày 8 giờ
91st SAARC Blitz Chess Championships-2019, Women's Section 108 ngày 9 giờ
10 1st SAARC Chess Championships-2019, Women's 108 ngày 9 giờ
111st SAARC Chess Championships-2019, Open 108 ngày 9 giờ
12WALTON Refrigerator Premier Division Chess League-2019 108 ngày 10 giờ
13Shyamol-Salam-Manik Memorial Bijoy Dibosh Fide Rapid Rating Chess Tournament2019 116 ngày 10 giờ
14ACPB Fide Blitz Tournament 20019 121 ngày 6 giờ
151st SAARC Blitz Chess Championships-2019, Open 126 ngày 8 giờ
16BRACU Intra-University Chess Championship Fall'19 129 ngày 10 giờ
171st Bangladesh Police International Rating Chess Tournament- 2019 136 ngày 5 giờ
18Narayanganj Fide Rating Chess Tournament 2019 136 ngày 7 giờ
19UCCC FIDE Standard Rating Chess Championship - 2019 136 ngày 8 giờ
20MARCEL Air Conditioner 1st Division Chess League-2019 139 ngày 7 giờ
21Late Abdul Khalaque Mondal Memorial International Rating Chess Tournament-2019 144 ngày 7 giờ
22Elegant Youth Chess Championship 2019 144 ngày 12 giờ
23SAIF POWERTEC 45th National 'A' Chess Championship-2019 148 ngày 6 giờ
24BECL Rapid Rating Chess Tournament - 2019 149 ngày 5 giờ
25 Elegant 2nd FIDE Blitz Rating Chess Tournament 2019 150 ngày 8 giờ
26Elegant 17th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2019 150 ngày 11 giờ
27SAIF POWERTEC Limited 45th National 'B' Chess Championship-2019 164 ngày 7 giờ
28WALTON Air Conditioner 2nd Division Chess League-2019 164 ngày 8 giờ
29Rashed Memorial FIDE Rapid Rating Chess Tournament 167 ngày 8 giờ
30Elegant 16th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2019 171 ngày 9 giờ
31Chittagong District BAR Association FIDE Rapid Rating Chess Tournament -2019 175 ngày 9 giờ
32WALTON National Chess Tournament for Visually Impaired Persons-2019, Open 176 ngày 4 giờ
33WALTON National Chess Tournament for Visually Impaired Persons-2019, Women's 176 ngày 5 giờ
344th Tangail International Rapid Rating Chess Tournament 2019 178 ngày 5 giờ
35Narayanganj District Qualifying 2019 178 ngày 7 giờ
362nd Abdul Kader Memorial FIDE Rapid Rating Open Chess Tournament-2019 179 ngày 8 giờ
37Elegant Under 18 Fide Rapid Rating Chess Tournament 2019 179 ngày 10 giờ
38Elegant Under 8 Fide Rapid Rating Chess Tournament 2019 179 ngày 11 giờ
39Rajshahi District Chess Championship 2019 183 ngày 6 giờ
40CJKS - Kwality Ice Crem Inter School Chess Championship - 2019 185 ngày 14 giờ
41CCPA FIDE Rapid Rating Open Chess Tournament-2019 186 ngày 2 giờ
42Eid Ul Adha Rapid Rating Tournament 2019 191 ngày 7 giờ
43UCCC Rapid Rating Chess Tournament - 2019 193 ngày 4 giờ
44SholoGutir Chaal Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2019 193 ngày 6 giờ
45MARCEL Refrigerator 39th National Women's Chess Championship-2019 193 ngày 6 giờ
46SholoGutir Chaal Open FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2019 193 ngày 8 giờ
47CCPA Chess Championship-2019 200 ngày 6 giờ
48Eid Ul Adha Rapid Rating Tournament 2019 207 ngày 5 giờ
49Chattogram District Woman Chess Championship - 2019 207 ngày 10 giờ
50Elegant Dhanmondi FIDE Rapid Rating Chess Tournament-2019, U-18 207 ngày 10 giờ