Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Joytu Sheikh Hasina International Online Chess Tournament 2020 23 ngày 13 giờ
2Bangladesh Team Open for Online Chess Olympiad Practice Event 74 ngày 9 giờ
3Bangladesh Team Womens for Online Chess Olympiad Practice Event 74 ngày 9 giờ
4Sajeeb Wazid Joy Rapid Chess Championship 2020, Online Chess 78 ngày 9 giờ
5Online Olympiad Bangladesh Team 85 ngày 9 giờ
6Asian Seniors Zone 3.2 over 50 94 ngày 11 giờ
7Asian Seniors Online Chess Championships 2020 Over 65 - Zone 3.2 Qualification 94 ngày 13 giờ
8Senior Online Chess 101 ngày 9 giờ
9Online Test Event 108 ngày 12 giờ
10Asian Girls Under 20 Online Ch 2020 - Zone 3.2 Qualification 144 ngày 17 giờ
11Asian Junior Online Ch 2020 - Zone 3.2 Qualification 144 ngày 17 giờ
12WALTON Smart TV National Youth Chess Championships-2020, Under-18 215 ngày 11 giờ
13Walton Smart TV National Youth Chee Championships-2020, Under-10 215 ngày 11 giờ
14WALTON Smart TV National Youth Chess Championships-2020, Under-16 215 ngày 11 giờ
15WALTON Smart TV National Youth Chess Championships-2020, Under-14 215 ngày 12 giờ
16WALTON Smart TV National Youth Chee Championships-2020, Under-12 215 ngày 12 giờ
17Independence Day FIDE Rapid Rating Chess Tournament - 2020 215 ngày 20 giờ
18Walton Smart TV National Youth Chee Championships-2020, Under-8 217 ngày 18 giờ
19WALTON Air Conditioner FIDE Rapid School Chess Tournament-5 227 ngày 14 giờ
20WALTON Air Conditioner FIDE Rapid School Chess Tournament-4 234 ngày 14 giờ
2112 th Amrito Lal Day International Chess Tournament 2020 234 ngày 16 giờ
22CJKS-Haji Md. Nurul Hoque Sawdagar Memorial Premier Division Chess League-2020 235 ngày 14 giờ
23CJKS-Haji Md. Nurul Hoque Sawdagar Memorial 1st Division Chess League-2020 235 ngày 14 giờ
24 Elegant 20th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2020, Below-2000 240 ngày 11 giờ
25 Elegant 5th FIDE Blitz Rating Chess Tournament 2020 240 ngày 12 giờ
26DUCSU MujibborshoRapid Chess Tournament 2020 240 ngày 14 giờ
27Gateway Academy FIDE Rapid School Chess Tournament 240 ngày 16 giờ
28Third Open Air Blitz Rating Chess Tournament - 2020 241 ngày 9 giờ
29Begum Laila Alam 11th Rating Women's Chess Tournament 242 ngày 11 giờ
30International Mother Language Day FIDE Standard Rating Chess Tournament - 2020 247 ngày 11 giờ
31WALTON Air Conditioner School FIDE Rapid Chess Tournament-3 248 ngày 15 giờ
32WALTON Air Conditioner School FIDE Rapid Chess Tournament-2 255 ngày 14 giờ
33Mujib Barsho Open Women Chess Tournament - 2020 258 ngày 15 giờ
342nd Shahid Kamaruzzaman Memorial International Open FIDE Rating Chess Tournament 258 ngày 17 giờ
35CCA-Junior FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2020 ( Under-20 ) 261 ngày 10 giờ
36Elegant 4th FIDE Blitz Rating Chess Tournament 2020 268 ngày 11 giờ
37Elegant 19th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2020 268 ngày 15 giờ
38 WALTON Air Conditioner School FIDE Rapid Chess Tournament-1 269 ngày 14 giờ
39Sheikh Russel FIDE Rating Chess Tournament 275 ngày 10 giờ
40Golden Sporting Club Winter FIDE Rating Chess Tournament-2020 (Below-2100) 282 ngày 10 giờ
41Gateway Chess Academy FIDE Rating Chess Tournament 288 ngày 12 giờ
42Elegant Dhanmondi Fide Rapid Chess Tournament 2020 U:18 290 ngày 15 giờ
43Dabaru Spondon Fide Standard Rating Tournament Below 2100 297 ngày 10 giờ
44Shaheed Kazi Sadik Hassan International Rating Open Chess Tournament- 2019 299 ngày 15 giờ
45Morning Glory Fide Rating Chess Tournamemt 2019 300 ngày 11 giờ
46Elegant 18th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2019 303 ngày 12 giờ
47 Elegant 3rd FIDE Blitz Rating Chess Tournament 2019 303 ngày 12 giờ
481st SAARC Blitz Chess Championships-2019, Women's Section 303 ngày 13 giờ
49 1st SAARC Chess Championships-2019, Women's 303 ngày 13 giờ
501st SAARC Chess Championships-2019, Open 303 ngày 14 giờ