Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Lehrerturnier Vorarlberg 2021 - online 85 ngày 17 giờ
2Vbg. Internet Jugend Rallye 2020/21 - FINALE U16 86 ngày 21 giờ
3Vbg. Internet Jugend Rallye 2020/21 - FINALE U10 87 ngày 20 giờ
4Vbg. Internet Jugend Rallye 2020/21 - TURNIER 3 101 ngày 18 giờ
5Vbg. Internet Jugend Rallye 2020/21 - TURNIER 2 122 ngày 18 giờ
6Vbg. Internet Jugend Rallye 2020/21 - TURNIER 1 143 ngày 19 giờ
7Vbg. Internet Jugend Rallye - TESTTURNIER 150 ngày 18 giờ
8Test C - online 165 ngày 17 giờ
9Test B - online 165 ngày 17 giờ
10Test A 170 ngày 17 giờ
11Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2020-21 185 ngày 18 giờ
12Blitz am See in Bregenz 2020 (nur bei Schönwetter) 214 ngày 18 giờ
13Schach im Park Mariahilf in Bregenz 2020 (nur bei Schönwetter) 221 ngày 19 giờ
14Rallye Bludenz 2020 - SCHÜLER 386 ngày 22 giờ
15Rallye Lustenau 2020 JUGEND (Runden 1-2 Schnellschach-Elowertung) 390 ngày 3 giờ
16Rallye Lustenau 2020 JUGEND (Runden 3-5 Turnierschach-Elowertung) 390 ngày 3 giờ
17Rallye Bludenz 2020 - JUGEND (Runden 1-2 Schnellschachelowertung) 390 ngày 3 giờ
18Rallye Bludenz 2020 - JUGEND (Runden 3-5 Turnierschachelowertung) 390 ngày 3 giờ
19Vbg. Seniorenlandesmeisterschaft 2020 399 ngày 14 giờ
20Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, LIGA 405 ngày 22 giờ
21Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, A-Klasse 405 ngày 22 giờ
22Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, B-Klasse 405 ngày 22 giờ
23Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, C-Klasse 405 ngày 22 giờ
24Rally Lustenau 2020 Schüler 416 ngày 2 giờ
25Rallye Lustenau 2020 U8 416 ngày 2 giờ
26Schulschach Lustenau 2020 Volksschule 417 ngày 17 giờ
27Schulschachturnier Lustenau 2020 Unterstufe 417 ngày 17 giờ
28Lehrerturnier 2020 426 ngày 22 giờ
29Vbg. Landesmeisterschaft 2020 Mädchen U10-U14 435 ngày 17 giờ
30Vbg. Landesmeisterschaft 2020 U14 435 ngày 20 giờ
31Vbg. Landesmeisterschaft 2020 - U16 435 ngày 20 giờ
32Vbg. Landesmeisterschaft 2020 U12 435 ngày 21 giờ
33Vbg. Landesmeisterschaft 2020 - U18 436 ngày 16 giờ
34Vbg. Landesmeisterschaft 2020 U10 437 ngày 18 giờ
35Schulenturnier Bludenz 2020 - VOLKSSCHULE 452 ngày 18 giờ
36Schulenturnier Bludenz - UNTERSTUFE 452 ngày 18 giờ
3735. Int. Dreikönig-Turnier in Bregenz 470 ngày 21 giờ
38Rallyeturnier in Mäder 2019, Schülerklasse 480 ngày
39Lochauer Weihnachtsblitzturnier 2019 482 ngày 14 giờ
40Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 3-5 Turnierschach-Elo) 484 ngày 21 giờ
41Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellchach-Elo) 484 ngày 21 giờ
42Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellschach-Elo) 485 ngày 23 giờ
43Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 3-5 Turierschach-Elo) 485 ngày 23 giờ
44Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Schüler 485 ngày 23 giờ
45Rallye-Turnier in Rankweil, Schülerklasse 486 ngày 19 giờ
46Bezirk-Bludenz Blitzmeisterschaft 2019 493 ngày 1 giờ
47Rallye Turnier in Frastanz - Einsteiger 497 ngày 2 giờ
48Rallye-Turnier Frastanz - Jugend (für Schnellschach-Elowtg Rd. 1+2) 497 ngày 20 giờ
49Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Turierschach-Elowertung) 497 ngày 21 giờ
50Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Schnellschach-Elowertung) 497 ngày 21 giờ