Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
1Rallye Bludenz 2020 - SCHÜLER 3 ngày 10 giờ
2Rallye Lustenau 2020 JUGEND (Runden 1-2 Schnellschach-Elowertung) 6 ngày 15 giờ
3Rallye Lustenau 2020 JUGEND (Runden 3-5 Turnierschach-Elowertung) 6 ngày 15 giờ
4Rallye Bludenz 2020 - JUGEND (Runden 1-2 Schnellschachelowertung) 6 ngày 15 giờ
5Rallye Bludenz 2020 - JUGEND (Runden 3-5 Turnierschachelowertung) 6 ngày 15 giờ
6Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, C-Klasse 80 ngày 9 giờ
7Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, B-Klasse 80 ngày 9 giờ
8Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, A-Klasse 80 ngày 9 giờ
9Vorarlberger Landesmannschaftsmeisterschaft 2019-20, LIGA 80 ngày 10 giờ
10Intern. Bodenseeopen Senioren 2020 81 ngày 4 giờ
1135. Int. Dreikönig-Turnier in Bregenz 87 ngày 9 giờ
126. Intern. Bodenseeopen 2020 88 ngày 14 giờ
13Rallyeturnier in Mäder 2019, Schülerklasse 96 ngày 12 giờ
14Lochauer Weihnachtsblitzturnier 2019 99 ngày 2 giờ
15Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 3-5 Turnierschach-Elo) 101 ngày 9 giờ
16Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellchach-Elo) 101 ngày 9 giờ
17Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 1-2 Schnellschach-Elo) 102 ngày 11 giờ
18Rallyeturnier in Mäder 2019, Jugendklasse (Runden 3-5 Turierschach-Elo) 102 ngày 11 giờ
19Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Schüler 102 ngày 11 giờ
20Rallye-Turnier in Rankweil, Schülerklasse 103 ngày 7 giờ
21Bezirk-Bludenz Blitzmeisterschaft 2019 109 ngày 13 giờ
22Rallye Turnier in Frastanz - Einsteiger 113 ngày 14 giờ
23Rallye-Turnier Frastanz - Jugend (für Schnellschach-Elowtg Rd. 1+2) 114 ngày 9 giờ
24Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Turierschach-Elowertung) 114 ngày 9 giờ
25Rallye Turnier in Frastanz 2019 - Jugend (Schnellschach-Elowertung) 114 ngày 10 giờ
26Rallye Turnier in Frastanz - Einsteiger 117 ngày 6 giờ
27Rallyeturnier in Mäder 2019, Einsteigerklasse 145 ngày 8 giờ
28UNION Landesblitzmeisterschaft Allgmeine Klasse 174 ngày 6 giờ
29Rallye-Turnier in Rankweil, Einsteigergruppe 180 ngày 6 giờ
30Rallye-Turnier in Rankweil, Schülerklasse 180 ngày 6 giờ
31Rallye-Turnier in Rankweil, Jugendklasse 180 ngày 6 giờ
32Schach im Park Mariahilf in Bregenz 209 ngày 7 giờ
335. Walgaucup 2019 278 ngày 11 giờ
34Vorarlberger Nachwuchscup 2019 - Finale 292 ngày 2 giờ
35Int. Bodenseeopen Senioren 2019 304 ngày 12 giờ
365. Int. Bodenseeopen 2019 304 ngày 13 giờ
37Intern. Bodensee-OPEN 2019 - Blitzturnier 309 ngày 9 giờ
38Vorarlberg-Cup 2019 Finale 321 ngày 1 giờ
39Nachwuchs-Cup 2019 Gruppe 1 329 ngày 6 giờ
40Nachwuchs-Cup 2019 Gruppe 2 329 ngày 6 giờ
41Vorarlberg-Cup 2019 Semifinale Gruppe 2 342 ngày 5 giờ
42Vorarlberg-Cup 2019 Semifinale Gruppe 1 342 ngày 5 giờ
43Seniorenlandesblitzmeisterschaft 2019 359 ngày
44Vbg. Seniorenlandesmeisterschaft 2019 366 ngày 3 giờ
4526. Josefiturnier 2019 - Kategorie Jugend (ELowertnug Turnierschsch Rd 3 bis 5) 367 ngày 1 giờ
4626. Josefiturnier 2019 - Kategorie Jugend (ELowertnug Schnellschsch Rd 1 und 2) 367 ngày 1 giờ
47Rallye Bludenz 2019 - Jugend (Turnierschach-Elowertung Runden 3 bis 5) 368 ngày 12 giờ
48Rallye Bludenz 2019 - Jugend (Schnellschach-Elowertung Runden 1 und 2) 368 ngày 12 giờ
49Schachrallye Lustenau Jugend 2019 (Schnellschachelowertung Rd 1 und 2) 368 ngày 12 giờ
50Schachrallye Lustenau Jugend 2019 (Turnierschachelowertung Rd 3 bis 5) 368 ngày 12 giờ