Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Austria (AUT)

Flag AUT
SốGiảiCập nhật
12. Bundesliga Ost 2019/2020 3 ngày 3 giờ
242. Blindenschach Staatsmeisterschaft 2019 4 ngày 6 giờ
32. Bundesliga West 2019/20 15 ngày 20 giờ
42. Frauenbundesliga 2019/2020 16 ngày 21 giờ
52. BUNDESLIGA MITTE 2019/2020 19 ngày 23 giờ
61.Bundesliga Frauen 2019/20 21 ngày 20 giờ
71. Bundesliga 2019/2020 38 ngày 21 giờ
8Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Blitzschach 42 ngày 17 giờ
9Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Schnellschach 42 ngày 17 giờ
10Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Schnellschach - Amateurturnier 45 ngày 3 giờ
11Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 Anmeldestand Blitzschach und Schnellschach 46 ngày 12 giờ
12Österreichische Meisterschaften Buben U10 122 ngày 8 giờ
13Österreichische Meisterschaften Buben U8 122 ngày 8 giờ
14Österreichische Meisterschaften Mädchen U8 122 ngày 8 giờ
15Österreichische Meisterschaften Mädchen U10 122 ngày 8 giờ
16BUNDESFINALE 2019 - Unterstufe 128 ngày 7 giờ
17SCHULSCHACH BUNDESFINALE 2019 - Oberstufe 128 ngày 7 giờ
18Österreichische Meisterschaften Burschen U14 134 ngày 7 giờ
19Österreichische Meisterschaften Mädchen U14 134 ngày 7 giờ
20Österreichische Meisterschaften Mädchen U12 134 ngày 7 giờ
21Österreichische Meisterschaften Burschen U12 134 ngày 7 giờ
22Österreichische Meisterschaften Mädchen U18 188 ngày 6 giờ
23Österreichische Meisterschaften Mädchen U16 188 ngày 6 giờ
24Österreichische Meisterschaften Burschen U18 188 ngày 6 giờ
25Österreichische Meisterschaften Burschen U16 188 ngày 6 giờ
262. Bundesliga Ost 2018/2019 198 ngày 2 giờ
271. Bundesliga 2018/2019 199 ngày 5 giờ
28Frauenbundesliga 2018/2019 206 ngày 3 giờ
292. Bundesliga West 2018/19 227 ngày 3 giờ
302. BUNDESLIGA MITTE 2018/2019 234 ngày 4 giờ
31Österreichische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2019 277 ngày 5 giờ
32Frauen Mannschaftsblitz Österreichische Meisterschaft 2019 277 ngày 19 giờ
33Österreichische Buben U8 Blitzschach-Meisterschaften 2018 325 ngày 8 giờ
34Österreichische Mädchen U12 Blitzschach-Meisterschaften 2018 325 ngày 8 giờ
35Österreichische Burschen U18 Blitzschach-Meisterschaften 2018 325 ngày 8 giờ
36Österreichische Burschen U16 Blitzschach-Meisterschaften 2018 325 ngày 8 giờ
37Österreichische Burschen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2018 325 ngày 8 giờ
38Österreichische Buben U10 Blitzschach-Meisterschaften 2018 325 ngày 8 giờ
39Österreichische Mädchen U16 + 18 Blitzschach-Meisterschaften 2018 325 ngày 8 giờ
40Österreichische Buben U12 Blitzschach-Meisterschaften 2018 325 ngày 8 giờ
41Österreichische Mädchen U14 Blitzschach-Meisterschaften 2018 325 ngày 8 giờ
42Österreichische Mädchen U8 + 10 Blitzschach-Meisterschaften 2018 325 ngày 8 giờ
43Österreichische Burschen U16 Schnellschach-Meisterschaften 2018 326 ngày 3 giờ
44Österreichische Burschen U18 Schnellschach-Meisterschaften 2018 326 ngày 3 giờ
45Österreichische Mädchen U16 + U18 Schnellschach-Meisterschaften 2018 326 ngày 3 giờ
46Österreichische Mädchen U12 Schnellschach-Meisterschaften 2018 326 ngày 3 giờ
47Österreichische Buben U10 Schnellschach-Meisterschaften 2018 326 ngày 3 giờ
48Österreichische Burschen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2018 326 ngày 3 giờ
49Österreichische Buben U12 Schnellschach-Meisterschaften 2018 326 ngày 3 giờ
50Österreichische Mädchen U14 Schnellschach-Meisterschaften 2018 326 ngày 3 giờ