Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
1a 26 ngày 6 giờ
2Premier Mémorial - BOUDIBA Mahfoud 199 ngày 23 giờ
3Tournoi de selection_2020 Open 200 ngày 1 giờ
441éme Edition d'Algiers First Saturday 206 ngày 23 giờ
5Bel Abbes Women Championship 2020 207 ngày 6 giờ
6Coupe d'algerie - ZONE SUD 2020 212 ngày 22 giờ
7Zonal Centre - Coupe d'Algérie Individuel 2020 213 ngày 21 giờ
8zonal ouest de la coupe d'algerie TC 2020 213 ngày 23 giờ
9zonal ouest de la coupe d'algerie TC 2020 213 ngày 23 giờ
10Demi Final Championnat National Toutes Catégories Féminin 2020 213 ngày 23 giờ
11Algerian Regional Cup * L'Est * 214 ngày
12Tournoi du 18 Fevrier 2020 220 ngày 8 giờ
13Final de la coupe AS .AJYAL SIDI BEL ABBES 2020 U 20 ANS BLITZ 221 ngày
142ème étape des Championnat de Wilaya Individuels U12 Tizi Ouzou 227 ngày 7 giờ
15Championnat d'Alger U12 Filles 2020 228 ngày
16Championnat d'Alger U18 2020 Garçons 228 ngày
17Championnat d'Alger U18 Filles 2020 228 ngày 1 giờ
18Championnat U12 Garçons 2020 228 ngày 1 giờ
19OPEN USBISKRA 2020 - YOUM CHAHID 228 ngày 2 giờ
202ème étape des Championnats de Wilaya Individuels U18 Tizi Ouzou 229 ngày 1 giờ
21OPEN USBISKRA 2020 229 ngày 2 giờ
22ELIMINATOIRES REGION OUEST DU CHAMPIONNAT SURETE NATIONALE HOMMES 231 ngày 1 giờ
23ELIMINATOIRE REGION OUEST SURETE NATIONALE FILLES 231 ngày 1 giờ
241/2 Final de la coupe AS.AJYAL sidi bel abbes elo Blitz 2020 234 ngày 21 giờ
25Algerian individual chess championship 2020 semi final 234 ngày 22 giờ
26Championnat d'Alger 2020 U10 Garçons 235 ngày
27Championnat d'Alger 2020 U10 Filles 235 ngày
28Championnat d'Alger 2020 U16 Garçons 235 ngày
29Championnat d'Alger 2020 U16 Filles 235 ngày
30Championnat regional "EST" de la sureté regionale 2020 Filles 238 ngày 4 giờ
31Championnat régional "Est" de la sureté nationale 2020 Open 238 ngày 5 giờ
32Championnat régional "SUD EST" de la sureté nationale 2020 Open 238 ngày 20 giờ
33Championnat regional "SUD EST" de la sureté regionale 2020 Filles 239 ngày 8 giờ
34Championnat national universitaire;5eme edition 241 ngày 4 giờ
35Championnat d'Alger U 14 Garçons 242 ngày 1 giờ
36Championnat d'Alger U14 Filles 242 ngày 1 giờ
37Championnat d'Alger 242 ngày 1 giờ
38 1ernTournoi regional ouest blitz 2020 243 ngày 4 giờ
39Championnat d'Algerie 2020 S50 248 ngày 21 giờ
40Tournois U14 - Tipaza دورة لأقل من 14 سنة - تيبازة 249 ngày 4 giờ
41 1er Tournoi regional blitz 2020 249 ngày 7 giờ
42ZONAL SUD OUARGLA 2020 256 ngày 5 giờ
43Tournoi 01 YENNAYER 2970 AS.AJYAL SIDI BEL ABBES 2020 260 ngày 22 giờ
44Zonal "EST" 2020 262 ngày 20 giờ
45Zonal ''CENTRE'' 2020 262 ngày 22 giờ
46zonal Ouest TC 2020 262 ngày 22 giờ
4740 éme Edition d'algiers First Saturday 268 ngày 4 giờ
4821éme Edition du Kids First Saturday 269 ngày 21 giờ
492020 Algerian Youth Championships Semi Final U16 Girls 270 ngày 3 giờ
502020 Algerian Youth Championships Semi Final U14 Girls 270 ngày 3 giờ