Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Afghanistan (AFG)

Flag AFG
SốGiảiCập nhật
1plk´kk 17 ngày 13 giờ
2I CAMPEONATO NACIONAL U6 ABSOLUTO II CLAS 25 ngày 19 giờ
3I CAMPEONATO NACIONAL U6 ABSOLUTO I CLAS 25 ngày 19 giờ
4I CAMPEONATO NACIONAL U6 ABSOLUTO I CLAS 25 ngày 20 giờ
5I CAMPEONATO NACIONAL U20 FEMENINO II CLASIFICATORIO 25 ngày 22 giờ
6I CAMPEONATO NACIONAL U20 FEMENINO I CLASIFICATORIO 25 ngày 22 giờ
7I CAMPEONATO NACIONAL U20 ABSOLUTO II CLASIFICATORIO 25 ngày 22 giờ
8I CAMPEONATO NACIONAL U20 ABSOLUTO I CLASIFICATORIO 25 ngày 23 giờ
9plk´kk 37 ngày 16 giờ
10Por Equipos Prueba 57 ngày 14 giờ
11Por Equipos en Linea 57 ngày 17 giờ
12plk´kk 82 ngày 22 giờ
13Selectivo de Chiapas 143 ngày
14Selectivo Estatal de Chihuahua (10+5) 143 ngày 11 giờ
15Selectivo de Nuevo León 143 ngày 12 giờ
16Primer Selectivo Clasificatorio Coahuila 143 ngày 13 giờ
17Torneo Estatal Tabasco 1 144 ngày 20 giờ
18Torneo Estatal Tabasco 2 144 ngày 20 giờ
19Selectivo Estatal de Blitz de Zacatecas 144 ngày 21 giờ
20ewCircuito Jaque Mate al Coronavirus "Gambito de Rey 1. e4 e5 2. f4 " 162 ngày 9 giờ
21Circuito de Ajedrez por Internet Complejo Cultural Los Pinos “Quédate En Casa” 162 ngày 13 giờ
22Circuito Rey 165 ngày 12 giờ
23Circuito Rey 166 ngày 11 giờ
24Circuito Rey 166 ngày 12 giờ
25Circuito Dama 166 ngày 12 giờ
26Circuito Dama 167 ngày 18 giờ
27dCircuito Rey 167 ngày 19 giờ
28Circuito Rey 167 ngày 20 giờ
29Circuito Dama 168 ngày 14 giờ
30Circuito Torre 169 ngày
31Circuito Rey 169 ngày 12 giờ
32Circuito Torre 169 ngày 22 giờ
33Circuito Alfil 172 ngày 2 giờ
34Circuito Caballo 172 ngày 17 giờ
35Circuito Peón 172 ngày 22 giờ
36Circuito Alfil 173 ngày 9 giờ
37Circuito Caballo 173 ngày 15 giờ
38Circuito Peón 173 ngày 22 giờ
39Circuito Alfil 174 ngày 8 giờ
40Circuito Peón 175 ngày
41Circuito Alfil 175 ngày 10 giờ
42Circuito Peón 175 ngày 15 giờ
43Circuito Peón 175 ngày 15 giờ
44Circuito Caballo 175 ngày 18 giờ
45Circuito Peón 175 ngày 20 giờ
46Circuito Alfil 176 ngày 1 giờ
47Circuito Caballo 176 ngày 1 giờ
48Primer Torneo Comunitario VSR 190 ngày 15 giờ
49EDACT 199 ngày
50Eliminatorio ECO 64 269 ngày 19 giờ