Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Afghanistan (AFG)

Flag AFG
SốGiảiCập nhật
1Campeonato Nacional Abierto De Ajedrez Categoría Internacional 6 ngày 4 giờ
2Кубок Юникея 17.01.21 6 ngày 8 giờ
3Giải cờ tướng nhanh vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2020 - chặng tháng 5 88 ngày 17 giờ
4plk´kk 139 ngày 16 giờ
5I CAMPEONATO NACIONAL U6 ABSOLUTO II CLAS 147 ngày 23 giờ
6I CAMPEONATO NACIONAL U6 ABSOLUTO I CLAS 147 ngày 23 giờ
7I CAMPEONATO NACIONAL U6 ABSOLUTO I CLAS 147 ngày 23 giờ
8I CAMPEONATO NACIONAL U20 FEMENINO II CLASIFICATORIO 148 ngày 1 giờ
9I CAMPEONATO NACIONAL U20 FEMENINO I CLASIFICATORIO 148 ngày 2 giờ
10I CAMPEONATO NACIONAL U20 ABSOLUTO II CLASIFICATORIO 148 ngày 2 giờ
11I CAMPEONATO NACIONAL U20 ABSOLUTO I CLASIFICATORIO 148 ngày 2 giờ
12plk´kk 159 ngày 19 giờ
13Por Equipos Prueba 179 ngày 17 giờ
14Por Equipos en Linea 179 ngày 21 giờ
15plk´kk 205 ngày 1 giờ
16Selectivo de Chiapas 265 ngày 3 giờ
17Selectivo Estatal de Chihuahua (10+5) 265 ngày 15 giờ
18Selectivo de Nuevo León 265 ngày 15 giờ
19Primer Selectivo Clasificatorio Coahuila 265 ngày 16 giờ
20Torneo Estatal Tabasco 1 267 ngày
21Torneo Estatal Tabasco 2 267 ngày
22Selectivo Estatal de Blitz de Zacatecas 267 ngày 1 giờ
23ewCircuito Jaque Mate al Coronavirus "Gambito de Rey 1. e4 e5 2. f4 " 284 ngày 12 giờ
24Circuito de Ajedrez por Internet Complejo Cultural Los Pinos “Quédate En Casa” 284 ngày 16 giờ
25Circuito Rey 287 ngày 15 giờ
26Circuito Rey 288 ngày 15 giờ
27Circuito Rey 288 ngày 15 giờ
28Circuito Dama 288 ngày 15 giờ
29Circuito Dama 289 ngày 21 giờ
30dCircuito Rey 289 ngày 23 giờ
31Circuito Rey 289 ngày 23 giờ
32Circuito Dama 290 ngày 17 giờ
33Circuito Torre 291 ngày 4 giờ
34Circuito Rey 291 ngày 16 giờ
35Circuito Torre 292 ngày 2 giờ
36Circuito Alfil 294 ngày 6 giờ
37Circuito Caballo 294 ngày 21 giờ
38Circuito Peón 295 ngày 2 giờ
39Circuito Alfil 295 ngày 12 giờ
40Circuito Caballo 295 ngày 18 giờ
41Circuito Peón 296 ngày 2 giờ
42Circuito Alfil 296 ngày 11 giờ
43Circuito Peón 297 ngày 3 giờ
44Circuito Alfil 297 ngày 14 giờ
45Circuito Peón 297 ngày 19 giờ
46Circuito Peón 297 ngày 19 giờ
47Circuito Caballo 297 ngày 21 giờ
48Circuito Peón 297 ngày 23 giờ
49Circuito Alfil 298 ngày 4 giờ
50Circuito Caballo 298 ngày 4 giờ