Selección de torneo

Ordenar por

Federación seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TorneoÚltima actualización
1GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 16 ( Lớp 10) 37 Minutos
2GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 17-18 ( Lớp 11&12) 7 Horas 9 Min.
3GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 7 Horas 10 Min.
4GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 7 Horas 11 Min.
5GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 7 Horas 12 Min.
6GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 7 Horas 12 Min.
7GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 17-18 ( Lớp 11&12) 7 Horas 13 Min.
8GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 16 ( Lớp 10) 7 Horas 14 Min.
9GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 7 Horas 14 Min.
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 7 Horas 15 Min.
11GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 7 Horas 16 Min.
12GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 9 ( Lớp 1 đến 3) 7 Horas 17 Min.
13giải clb 11 Horas 24 Min.
14GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NỮ 17-18 TUỔI 14 Horas 19 Min.
151st Weekend rapid tournament 2021 OPEN 14 Horas 36 Min.
16GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ LỚP 6-7 14 Horas 59 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CHỦ NHIỆM CÁC CLB XUÂN 2021 CÚP NẮNG SÔNG HỒNG - BẢNG C 15 Horas 2 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CHỦ NHIỆM CÁC CLB XUÂN 2021 CÚP NẮNG SÔNG HỒNG - BẢNG B 15 Horas 2 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CHỦ NHIỆM CÁC CLB XUÂN 2021 CÚP NẮNG SÔNG HỒNG - BẢNG A 15 Horas 3 Min.
201st Weekend rapid tournament 2021 WOMEN 15 Horas 3 Min.
21GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ LỚP 4-5 15 Horas 13 Min.
22GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM LỚP 8-9 15 Horas 22 Min.
23GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM LỚP 1-3 15 Horas 24 Min.
24GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM LỚP 6-7 15 Horas 27 Min.
25GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM LỚP 4-5 15 Horas 28 Min.
26GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 U9 15 Horas 29 Min.
27GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 U11 15 Horas 31 Min.
28GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 U6-7 15 Horas 34 Min.
29GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 8-9 15 Horas 37 Min.
30GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM THPT 15 Horas 37 Min.
31GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ THPT 15 Horas 42 Min.
32GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 10-12 15 Horas 42 Min.
33GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ LỚP 1-3 15 Horas 47 Min.
34GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ LỚP 8-9 15 Horas 54 Min.
35GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 10-12 16 Horas
36GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 OPEN 16 Horas 7 Min.
37GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 89 16 Horas 7 Min.
38GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 G9 16 Horas 9 Min.
39GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 6 & 7 16 Horas 11 Min.
40GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 6 & 7 16 Horas 20 Min.
41GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 45 16 Horas 28 Min.
42GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 45 16 Horas 39 Min.
43GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 2-3 16 Horas 43 Min.
44GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 2-3 16 Horas 46 Min.
45GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 17 Horas 58 Min.
46GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG OPEN 19 Horas 9 Min.
47GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG G11 19 Horas 11 Min.
48GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U13 19 Horas 14 Min.
49GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U11 19 Horas 15 Min.
50GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U09 19 Horas 25 Min.