Selezione torneo

Ordina per

Federazione selezionata: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.Nome torneoUltimo aggiornamento
1GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 8 Giorni 11 Ore
2GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 38 Giorni 18 Ore
3GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 40 Giorni 11 Ore
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 41 Giorni 10 Ore
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 42 Giorni 8 Ore
6GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 45 Giorni 13 Ore
7Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 45 Giorni 13 Ore
8Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 45 Giorni 18 Ore
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 45 Giorni 18 Ore
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 45 Giorni 18 Ore
11Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 45 Giorni 18 Ore
12Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 46 Giorni 10 Ore
13Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 46 Giorni 10 Ore
14GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 46 Giorni 15 Ore
15GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 46 Giorni 15 Ore
16Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 47 Giorni 11 Ore
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 47 Giorni 14 Ore
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 47 Giorni 14 Ore
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 47 Giorni 15 Ore
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 47 Giorni 15 Ore
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 47 Giorni 15 Ore
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 47 Giorni 15 Ore
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 47 Giorni 15 Ore
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 47 Giorni 15 Ore
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 47 Giorni 15 Ore
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 47 Giorni 15 Ore
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 47 Giorni 16 Ore
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 47 Giorni 16 Ore
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 47 Giorni 16 Ore
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 47 Giorni 16 Ore
31NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 47 Giorni 17 Ore
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 47 Giorni 17 Ore
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 47 Giorni 17 Ore
34NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 47 Giorni 17 Ore
35NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 47 Giorni 18 Ore
36NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 47 Giorni 18 Ore
37NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 47 Giorni 18 Ore
38NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 47 Giorni 18 Ore
39NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 47 Giorni 18 Ore
40Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 47 Giorni 18 Ore
41NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 47 Giorni 18 Ore
42NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 47 Giorni 18 Ore
43NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 47 Giorni 18 Ore
44GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 51 Giorni 9 Ore
45Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 53 Giorni 10 Ore
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 53 Giorni 10 Ore
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 53 Giorni 10 Ore
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 53 Giorni 10 Ore
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 53 Giorni 10 Ore
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nữ 53 Giorni 10 Ore