Selezione torneo

Ordina per

Federazione selezionata: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.Nome torneoUltimo aggiornamento
1Giải Cờ Vua HS Năm Học 2020-2021 NuL45 6 Minuti
2Giải Cờ Vua HS Năm Học 2020-2021 NuL123 20 Minuti
3Giải Cờ Vua HS Năm Học 2020-2021 NamL45 22 Minuti
4GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - U7 29 Minuti
5GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI- U11 30 Minuti
6GIẢI CV ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI- OPEN 30 Minuti
7Giải Cờ Vua HS Năm Học 2020-2021 NamL123 37 Minuti
8GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - U9 12 Ore 28 Min.
9GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - U8 12 Ore 29 Min.
10GIẢI CỜ VUA ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG LẦN 11 TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - U6 12 Ore 31 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2020 15 Ore 27 Min.
12Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 10 năm 2020 1 Giorni 23 Ore
13Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 9 2 Giorni 13 Ore
14U5 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIỆT CHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ II 2 Giorni 17 Ore
15U7 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIỆT CHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ II 2 Giorni 17 Ore
16U9 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIỆT CHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ II 2 Giorni 18 Ore
17U13 GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIỆT CHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ II 2 Giorni 18 Ore
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NỮ 16 2 Giorni 18 Ore
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM 16 2 Giorni 18 Ore
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NỮ 11 2 Giorni 18 Ore
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM 11 2 Giorni 18 Ore
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM 2 Giorni 18 Ore
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2020 BẢNG NAM 16 2 Giorni 18 Ore
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2020 BẢNG NỮ 16 2 Giorni 18 Ore
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2020 BẢNG NAM 11 2 Giorni 18 Ore
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2020 BẢNG NỮ 11 2 Giorni 18 Ore
27FRIENDSHIP MINI CHESS TOURNAMENT_KING GROUP 2 Giorni 18 Ore
28FRIENDSHIP MINI CHESS TOURNAMENT_ROOK GROUP 2 Giorni 18 Ore
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 2 Giorni 20 Ore
30SUNDAY FUNDAY 16 - ELOB - 18.10.2020 3 Giorni
31FRIENDSHIP MINI CHESS TOURNAMENT-KING GROUP 3 Giorni 12 Ore
32FRIENDSHIP MINI CHESS TOURNAMENT-ROOK GROUP 3 Giorni 12 Ore
33Giải Cờ Vua Câu Lạc Bộ ST Chess Tranh Cúp Mùa Thu Năm 2020 3 Giorni 18 Ore
34NAM LỚP 3 3 Giorni 19 Ore
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2020 BẢNG NAM 3 Giorni 20 Ore
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM 3 Giorni 21 Ore
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2020 BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 3 Giorni 22 Ore
38Giải Cờ Vua Trường tiểu học Isaac Newton năm học 2020-2021 Khối lớp 1 - NAM 3 Giorni 23 Ore
39Giải Cờ Vua Trường tiểu học Isaac Newton năm học 2020-2021 Khối lớp 2 3 - NAM 3 Giorni 23 Ore
40Giải Cờ Vua Trường tiểu học Isaac Newton năm học 2020-2021 Khối lớp 2 3 - NỮ 3 Giorni 23 Ore
41Giải Cờ Vua Trường tiểu học Isaac Newton năm học 2020-2021 Khối lớp 4 5 - NAM 3 Giorni 23 Ore
42Giải Cờ Vua Trường tiểu học Isaac Newton năm học 2020-2021 Khối lớp 4 5 - NỮ 4 Giorni
43Giải Cờ Vua Trường tiểu học Isaac Newton năm học 2020-2021 Khối lớp 1 - NỮ 4 Giorni 11 Ore
44giải cờ vua 20/11 4 Giorni 16 Ore
45GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI HÀ NỘI NĂM 2020 NHÓM TRÊN 70 5 Giorni 18 Ore
46GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI HÀ NỘI NĂM 2020 NHÓM 60-64 5 Giorni 18 Ore
47GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI HÀ NỘI NĂM 2020 NHÓM 65-69 5 Giorni 18 Ore
48GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI HÀ NỘI NĂM 2020 NHÓM 55-59 5 Giorni 19 Ore
49GIẢI CỜ TƯỚNG NGƯỜI CAO TUỔI HÀ NỘI NĂM 2020 NHÓM TUỔI 50-54 5 Giorni 19 Ore
50TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG KỲ THỦ NGƯỜI CAO TUỔI HÀ NỘI NĂM 2020 6 Giorni 14 Ore