Odabir turnira

Razvrstaj prema

Odaberi savez: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Br.TurnirZadnja izmjena
1Giải Cờ chớp Vietchess Văn Quán tháng 11 năm 2019 1 Sati 22 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 2 Sati 12 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 2 Sati 25 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Phong trào 3 Sati 12 Min.
5Giải cờ vua Sỹ Toàn Chess tháng 11 năm 2019 4 Sati 15 Min.
6Giải Cờ chớp Vietchess Văn Quán tháng 11 năm 2019 15 Sati 31 Min.
7Giai co chop KTL 15 Sati 50 Min.
8GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 10 22 Sati 14 Min.
9GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 10 22 Sati 17 Min.
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 8 22 Sati 20 Min.
11GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 8 22 Sati 23 Min.
12GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 14 22 Sati 27 Min.
13GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 14 22 Sati 30 Min.
14GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 12 22 Sati 33 Min.
15GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 12 22 Sati 36 Min.
16GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 6 22 Sati 41 Min.
17GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019 NHÓM 1 NAM 5 TUỔI 23 Sati 32 Min.
18Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Về Đích U11 1 Dani 2 Sati
19GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 6 1 Dani 2 Sati
20GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 14 1 Dani 20 Sati
21GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 14 1 Dani 21 Sati
22GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 12 1 Dani 21 Sati
23GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 12 1 Dani 21 Sati
24GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 8 1 Dani 21 Sati
25GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 10 1 Dani 21 Sati
26GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 10 1 Dani 21 Sati
27GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 8 1 Dani 21 Sati
28GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 6 1 Dani 21 Sati
29GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 6 1 Dani 21 Sati
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Nâng cao 1 Dani 23 Sati
31TẬP SỰ - SUNDAYFUNDAY 12 - 10.11.2019, BLUEHORSE 2 Dani 19 Sati
32Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 9 2 Dani 21 Sati
33Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Về Đích 3 Dani
34GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 6-7 3 Dani 16 Sati
35The 4th HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 3 Dani 18 Sati
36Giải cờ nhanh ISI - trí tuệ tỏa sáng mở rộng lần I: Bảng cờ vua 3 Dani 19 Sati
37Giải cờ nhanh ISI - trí tuệ tỏa sáng mở rộng lần I: Bảng cờ tướng 3 Dani 19 Sati
38GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 11-12 3 Dani 20 Sati
39GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 6-7 3 Dani 20 Sati
40GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 1-3 3 Dani 20 Sati
41GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 1-3 3 Dani 20 Sati
42GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 4-5 3 Dani 20 Sati
43GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 10 3 Dani 20 Sati
44GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 4-5 3 Dani 20 Sati
45GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 11-12 3 Dani 20 Sati
46GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 8-9 3 Dani 20 Sati
47GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 8-9 3 Dani 20 Sati
48GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG NĂM 2019 - NỮ 15 3 Dani 21 Sati
49GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG NĂM 2019 - NAM 11 3 Dani 21 Sati
50GIẢI CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG NĂM 2019 - NAM 15 3 Dani 21 Sati