Одабир турнира

Сортирај према

Изабери савез: Vietnam (VIE)

Flag VIE
БрТурнирПоследња измена
1GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 6 TUỔI 1 Минуте
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NAM 11-12 TUỔI 3 Минуте
3GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ OPEN 5 Минуте
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 9-10 TUỔI 9 Минуте
5GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U13 12 Минуте
6GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U09 13 Минуте
7GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U11 13 Минуте
8GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U07 14 Минуте
9GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U11 14 Минуте
10GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U07 15 Минуте
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NAM 6 TUỔI 17 Минуте
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 13-14 TUỔI 35 Минуте
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 11-12 TUỔI 35 Минуте
14GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 7-8TUỔI 35 Минуте
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NAM 13-14 TUỔI 36 Минуте
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NAM 9-10 TUỔI 36 Минуте
17GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NAM 7-8TUỔI 36 Минуте
18U10_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ CHỚP 38 Минуте
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ BẢNG NAM 12 56 Минуте
20U12_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 1 Сати 5 Мин.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ BẢNG NAM 10+11 1 Сати 6 Мин.
22U10_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 1 Сати 6 Мин.
23U10_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 1 Сати 22 Мин.
24U6_NamNữ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 1 Сати 22 Мин.
25U8_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ CHỚP 1 Сати 25 Мин.
26U10_NỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 1 Сати 27 Мин.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ BẢNG NỮ 1 Сати 34 Мин.
28GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 61-70 TUỔI 1 Сати 38 Мин.
29GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 40-50 TUỔI 1 Сати 39 Мин.
30GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 71 TUỔI 1 Сати 40 Мин.
31Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 10 năm 2019 1 Сати 40 Мин.
32GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U13 1 Сати 50 Мин.
33GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID OPEN 1 Сати 52 Мин.
34GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 DANH SÁCH TỔNG HỢP 2 Сати 19 Мин.
35U12NamNỮ+OPEN_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ CHỚP 2 Сати 58 Мин.
36U8_Nữ_Bảng học sinh_BG Open 2019 3 Сати 2 Мин.
37U10_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 3 Сати 3 Мин.
38OPEN_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 3 Сати 10 Мин.
39U12NamNỮ+OPEN_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 3 Сати 11 Мин.
40Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán tháng 10 năm 2019 11 Дани 11 Сати
41GIẢI CỜ VUA 11 Дани 12 Сати
42giải cờ vua 11 Дани 12 Сати
43GIẢI CỜ VUA VÔ ĐỊCH NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC - 2019 BẢNG NAM PI 11 Дани 16 Сати
44GIẢI CỜ VUA VÔ ĐỊCH NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC - 2019 BẢNG NỮ B1 11 Дани 16 Сати
45GIẢI CỜ VUA VÔ ĐỊCH NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC - 2019 BẢNG NỮ B2 11 Дани 16 Сати
46GIẢI CỜ VUA VÔ ĐỊCH NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC - 2019 BẢNG NAM B2 11 Дани 16 Сати
47GIẢI CỜ VUA VÔ ĐỊCH NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC - 2019 BẢNG NAM B1 11 Дани 16 Сати
48The 4th HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 11 Дани 18 Сати
49Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán tháng 10 năm 2019 11 Дани 21 Сати
50GIẢI CỜ VUA VÔ ĐỊCH NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC - 2019 BẢNG NỮ PI 11 Дани 22 Сати