Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1Giải tập huấn học viên khóa 1 6 Ч. 16 Мин.
2Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang lần 6 7 Ч. 14 Мин.
3Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 2 8 Ч. 44 Мин.
4SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NÂNG CAO 12 Ч. 17 Мин.
5SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG TẬP SỰ 12 Ч. 18 Мин.
6SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NHẬP MÔN 12 Ч. 19 Мин.
7Asian Girls Under 20 Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 14 Ч. 29 Мин.
8Asian Junior Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 14 Ч. 35 Мин.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ 19 Ч. 49 Мин.
10Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 5 năm 2020 1 Дн. 6 Ч.
11Asian Junior and Girls Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 3 Дн. 14 Ч.
12Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 1 5 Дн. 7 Ч.
13Giải Trường Cờ Bảng Cơ Bản 12 Дн. 11 Ч.
14Giải Trường Cờ Bảng Nâng Cao 12 Дн. 11 Ч.
15Giải cờ úp Nghệ An mở rộng 2020 12 Дн. 18 Ч.
16Giai nội bộ câu lạc bộ thần đông Đà Nẵng bảng nâng cao 1 19 Дн. 11 Ч.
17GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 4, 5 135 Дн. 13 Ч.
18HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 135 Дн. 13 Ч.
19HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U15 - 135 Дн. 13 Ч.
20HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U13 - 135 Дн. 13 Ч.
21HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U11 - 135 Дн. 13 Ч.
22HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U9 - 135 Дн. 13 Ч.
23HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U7 - 135 Дн. 13 Ч.
24HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U18 - 135 Дн. 13 Ч.
25HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U15 - 135 Дн. 13 Ч.
26HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U13 - 135 Дн. 13 Ч.
27HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U11 - 135 Дн. 13 Ч.
28HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U9 - 135 Дн. 13 Ч.
29HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U7 - 135 Дн. 13 Ч.
30GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 6, 7 135 Дн. 13 Ч.
31GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 8, 9 135 Дн. 13 Ч.
32GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 11, 12 135 Дн. 13 Ч.
33GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 8, 9 135 Дн. 13 Ч.
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 6, 7 135 Дн. 14 Ч.
35GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 1,2,3 135 Дн. 14 Ч.
36GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 1,2,3 135 Дн. 14 Ч.
37GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 4, 5 135 Дн. 14 Ч.
38GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 10 135 Дн. 14 Ч.
39GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỚP 8, 9 135 Дн. 14 Ч.
40GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 10 135 Дн. 15 Ч.
41GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 11, 12 135 Дн. 16 Ч.
42Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 11,12 135 Дн. 18 Ч.
43Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 11,12 135 Дн. 18 Ч.
44Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 10 135 Дн. 18 Ч.
45Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 10 135 Дн. 18 Ч.
46Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ Mầm non 135 Дн. 18 Ч.
47Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nam Mầm non 135 Дн. 18 Ч.
48Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 1,2,3 135 Дн. 18 Ч.
49Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 1,2,3 135 Дн. 18 Ч.
50Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 4,5 135 Дн. 18 Ч.