Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 24 Дн.
2GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 35 Дн. 19 Ч.
3GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 66 Дн. 2 Ч.
4GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 67 Дн. 19 Ч.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 68 Дн. 18 Ч.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 69 Дн. 16 Ч.
7GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 72 Дн. 21 Ч.
8Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 72 Дн. 21 Ч.
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 73 Дн. 2 Ч.
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 73 Дн. 2 Ч.
11Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 73 Дн. 2 Ч.
12Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 73 Дн. 2 Ч.
13Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 73 Дн. 18 Ч.
14Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 73 Дн. 18 Ч.
15GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 73 Дн. 23 Ч.
16GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 73 Дн. 23 Ч.
17Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 74 Дн. 19 Ч.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 74 Дн. 22 Ч.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 74 Дн. 22 Ч.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 74 Дн. 23 Ч.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 74 Дн. 23 Ч.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 74 Дн. 23 Ч.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 74 Дн. 23 Ч.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 74 Дн. 23 Ч.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 74 Дн. 23 Ч.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 74 Дн. 23 Ч.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 74 Дн. 23 Ч.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 75 Дн.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 75 Дн.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 75 Дн.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 75 Дн.
32NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 75 Дн. 1 Ч.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 75 Дн. 1 Ч.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 75 Дн. 1 Ч.
35NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 75 Дн. 1 Ч.
36NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 75 Дн. 2 Ч.
37NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 75 Дн. 2 Ч.
38NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 75 Дн. 2 Ч.
39NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 75 Дн. 2 Ч.
40NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 75 Дн. 2 Ч.
41Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 75 Дн. 2 Ч.
42NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 75 Дн. 2 Ч.
43NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 75 Дн. 2 Ч.
44NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 75 Дн. 2 Ч.
45GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 78 Дн. 17 Ч.
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 80 Дн. 18 Ч.
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 80 Дн. 18 Ч.
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 80 Дн. 18 Ч.
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 80 Дн. 18 Ч.
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 80 Дн. 18 Ч.